Gooikse klimaatbende is gestart

De Gooikse leerkrachten kregen een eerste informatiedag binnen het klimaatraject "Klimaatbende Gooik". De vorming handelde over "Eerste hulp bij klimaatverwarring".

“Met deze eerste voordracht willen we de leerkrachten juiste informatie mee geven en eventuele misverstanden ontkrachten. Dit schooljaar krijgen de leerkrachten opleiding en volgend schooljaar kunnen ze alles overbrengen naar de leerlingen”, zegt Lucy Simon Duurzaamheid- en mobiliteitsambtenaar. De lezing werd ter gelegenheid aanleiding van leerkrachtendag voorafgegaan door een ontbijt.  

Klimaatbende van Gooik

Alle lagere scholen binnen de gemeente Gooik werken gedurende de komende twee jaar samen rond klimaat. Binnen het klimaattraject gaan leerlingen, leerkrachten en directies aan de slag in hun eigen school. De klimaatbende krijgt extra informatie en leren zo hoe ze kunnen bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering.

Gedurende het schooljaar 2017-2018 worden de leerkrachten gevormd rond klimaat via allerlei opleidingen. In het schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingen aan de beurt.

Het doel is samen 5% minder CO2 uitstoten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?