Gooikse gemeenteraad geïnstalleerd

Dinsdagavond werd de gemeenteraad geïnstalleerd met 16 zitjes voor de CD&V en 5 voor N-VA. Alle gemeenteraadsleden legden de eed af in handen van burgemeester Doomst.

Zetelen opnieuw voor de CD&V: Herman Anthoons, Simon De Boeck, Gunther De Wilde, Linda De Schutter, Christine Vankersschaever, Lieven krikilion en Jan Depester. Voor N-VA blijven Steve Dehandschutter en Kristoff Hemelinckx op post.

Nieuwe gezichten in de gemeenteraad voor de CD&V zijn Jonas De Maeseneer, Patrick Week, Pascal De Leener, Samuel Billens, Laura Timmermans, Pascale Souffriau en Ellen Vereman. Voor de N-VA zijn de nieuw verkozenen: Ellen Mathieu, Philippe De Cock en Jason Broodcoorens.

Michel Doomst (CD&V) blijft na 30 jaar burgemeester. De schepenen zijn Simon De Boeck, Gunther De Wilde, Christa Dermez en Jan Depester. (allen CD&V).

Bevoegdheidsverdeling in het schepencollege:

Michel  Doomst: burgemeester, politie, veiligheid, burgerlijke stand, buurtontwikkeling, ruimtelijke ordening & woonbeleid       Pajottenland / Intergemeentelijke samenwerking, financiën en Vlaams karakter.

Simon De Boeck: eerste schepen, milieu, energie & natuur, landbouw, jeugd, gezin, openbare werken, mobiliteit.                              

Gunther De Wilde: Sport, Lokale economie, interne werking & dienstverlening, communicatie en digitalisering.

Christa  Dermez: Onderwijs, dierenwelzijn, kunstonderwijs, toerisme en recreatie (Paddenbroek inbegrepen).

Jan Depester: Welzijn, cultuur, senioren, sociale Zaken, verenigingsleven, Voorzitter Bijzonder Comité, gelijke kansen, Noord-zuid, integratie en armoedebestrijding.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Politieraad: Michel Doomst, Christine Vandersschaever,  Pascal De Leener, Herman Anthoons en Jason Broodcoorens

Algemeen directeur Eric Van Snick, burgemeester Michel Doomst en gemeenteraadsvoorzitter Lieven Krikilion

Ingezonden foto's

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?