Gooikenaar mag zelf burgemeester spelen

CD&V Gooik kondigt een breed participatietraject aan waarbij de inwoners van Gooik zoveel mogelijk betrokken worden om na te denken over de toekomst van de gemeente.

“Bedoeling van het traject is dat we verder gaan dan de traditionele informatie of inspraak. In onze plannen mogen inwoners zelf hun visie geven én meeschrijven aan hoe onze gemeente er in de volgende jaren zal uitzien. Kortom, JIJ maakt Gooik”, zegtJonas De Maeseneer (voorzitter CD&V Gooik).

"We merken, onder meer door de negativiteit in de media, enkele schandalen en het gekibbel tussen de nationale partijen, dat de interesse in de politiek bij de burger afneemt, wat we bijzonder jammer vinden", aldus Jonas De Maeseneer. "We willen hier met CD&V Gooik verandering in brengen en de mensen meer dan ooit betrekken bij de toekomst van hun dorp”.

De buurtbabbel rond de toekomst van de kerk in Kester en de inspraakmomenten rond het dorpsplein in Gooik die de afgelopen maanden al werden georganiseerd, bewijzen dat mensen wél geïnteresseerd zijn in de toekomst van hun dorp en hun mening graag kenbaar maken. Dit maakt het voor ons nadien gemakkelijker om beslissingen te maken die een zo groot mogelijk draagvlak hebben bij de inwoners.

“Onder de noemer #JIJMAAKTGOOIK zullen we de komende maanden schrijven aan de toekomstplannen van de gemeente voor de volgende jaren, samen met de Gooikse burger. Concreet lanceren we binnenkort een bevraging bij de inwoners, Via onze website www.jijmaaktgooik.be kan iedereen zijn mening geven. Maar we zullen evengoed de straten opgaan met onze vragenlijsten en naar mensen toe gaan. Hoe meer input, hoe meer we weten over de stem van de Gooikse bevolking en hoe beter we kunnen schrijven aan de toekomst van Gooik, Kester, Oetingen, Leerbeek en Strijland.

“Op het Lenterestaurant in mei deden we al een eerste papieren bevraging bij zo’n 200 mensen. Toen werd bijvoorbeeld duidelijk dat 90% van de respondenten aangaf geen fusie te willen. In de volgende maanden zetten we dit verder en hopen we elke Gooikenaar te bereiken,” geeft Jan Vanderhoeven (politiek secretaris CD&V Gooik) aan."

In de volgende maanden zullen er ook thematafels georganiseerd worden, waarbij ze de burgers willen samenbrengen om te brainstormen rond specifieke thema’s zoals verkeersveiligheid, sport, zorg en meer. Zo krijgt iedereen die wil, effectief de kans om mee de toekomst van de gemeente te bepalen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?