Gooik zoekt huurder/conciërge voor Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Gooik, beheerder van het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, zoekt een nieuwe huurder/conciërge voor de conciërgewoning die zich boven de sporthal bevindt.
Dit modern appartement, met 2 slaapkamers, komt vrij vanaf 1 november 2021. De huurder zal ook enkele conciërgetaken op en rond de sportsite op zich nemen.

 “Nu de werking van de sportclubs opnieuw opstart, zal ook de site van Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen terug bruisen van het leven. De komende jaren zal er ook blijvend geïnvesteerd worden in de moderne en duurzame sportsite. Het ideale moment dus, om er samen met een nieuwe huurder/conciërge, voor te gaan", zegt Gunther De Wilde, schepen van sport.

Plaatsbezoek

Geïnteresseerden kunnen een plaatsbezoek aanvragen via walter.tielemans@gooik.be (054/32 89 79). Er wordt dan zo snel als mogelijk een afspraak gemaakt.

Kandidaatstelling en toewijzing

De minimumvergoeding (instelhuurprijs) voor de huur van de conciërgewoning bedraagt 750€,-/maand. De huur zal worden toegewezen aan de hoogste bieder. De biedingen moeten gebeuren door middel van een biedingsformulier onder gesloten omslag. Een exemplaar van het biedingsformulier is terug te vinden op de gemeentelijke website en wordt bezorgd aan iedereen die dit vraagt.

De kandidaat-huurder bezorgt de omslag aan het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik ten laatste op 15 oktober 2021 om 10.00 uur. Laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig. Om 10.00 uur worden de biedingen op voormeld adres geopend.

Meer informatie over het indienen van kandidaturen kan je terugvinden op www.gooik.be

Inlichtingen

Eventuele vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld aan het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik via walter.tielemans@gooik.be.

Het AGB Gooik behoudt zich het recht voor om alleen die vragen te beantwoorden die relevant zijn voor de huurovereenkomst en bijhorende taken. Relevante informatie zal aan alle geïnteresseerde kandidaten worden medegedeeld.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?