Gooik start met buurtinformatienetwerk

In januari 2018 wordt in Gooik een eerste buurtinformatienetwerk officieel opgestart. De toekomstige BIN-leden kwam donderdagavond samen in De Cam voor een voorbereidende infoavond.

In de buurgemeenten Herne, Galmaarden, Bever en Eizeringen bestaat er al een BIN. In Lennik is er een BIN-Z, specifiek voor zelfstandigen en handelaars.

Pascal De Leener van het buurtcomité uit de Mgr. Abbeloosstraat  in Gooik gaf de aanzet tot de oprichting van dit eerste Gooikse buurtinformatienetwerk.

“ Samen met enkele buurtbewoners had ik al een WhatsApp-groep aangemaakt waarbij we met een app op de smartphone berichten konden uitwisselen als er iemands iets verdachts opmerkte in onze wijk. Maar gaandeweg werd dat ook uitgebreid naar andere buurtcomité’s. En daarom moest er wat structuur in gebracht worden. Een tweetal jaar geleden heb ik commissaris Serge Roelens van de lokale politie Pajottenland aangesproken en hij stelde voor om een buurtinformatienetwerk op te richten. Om zoveel mogelijk mensen te laten aansluiten hebben wij de buurtcomité’s aangesproken en ik ben dan ook bijzonder blij dat er momenteel al zo’n tweehonderd mensen zich hebben ingeschreven.” vertelt initiatiefnemer Pascal De Leener.

Tijdens de infoavond in De Cam gaf commissaris Serge Roelens, directeur Operaties van de Politiezone Pajottenland, meer uitleg over de werking van een BIN.

“ Voor alle duidelijkheid, het is geen burgerwacht en geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking voor informatie-uitwisseling tussen politie en burgers uit een bepaalde buurt onder leiding van een coördinator. Burgers melden verdachte zaken altijd eerst aan de politie. Die evalueert de meldingen en stuurt, indien relevant, een bericht naar de BIN-leden. Dat gebeurt via SMS voor warme of dringende berichten, en via mail voor de koude of niet dringende zaken. De BIN-leden brengen dan op hun beurt de buurtbewoners op de hoogte. En zo verhogen wij de sociale controle.” Aldus commissaris Roelens.

Het eerste Gooikse buurtinformatienetwerk wordt in de loop van volgende maand opgestart. Het zal  dan zichtbaar gemaakt worden door borden langs de invalswegen.

Wie wil aansluiten bij het buurtinformatienetwerk van Gooik kan dat melden bij Tom Van den Bossche, Dienst Vrije Tijd in G.C. De Cam -02 532 14 02 of tom.vandenbossche@gooik.be

BIN-leden zijn ouder dan 18 jaar, wonen in de BIN-zone (Gooik) en hebben een blanco strafregister.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?