Gooik overweegt Buurtkar om sociale dienstverlening beter bekend te maken

Met het project ‘Ouder worden in je buurt’ zette Riso Vlaams-Brabant een dialoog op tussen dienstverleners en kwetsbare ouderen. In zes bijeenkomsten vanaf november 2016 werd  in Gooik het aanbod voor ouderen uit de doeken gedaan en kregen ouderen de kans om hun verhaal te vertellen. Een idee dat uit de besprekingen kwam is de oprichting van een “Buurtkar”.

Tettertraject

De deelnemers van de tettergroep brachten een aantal knelpunten aan. Vroeger zaten de mensen in hun straat regelmatig op de dorpel een praatje te slaan. Er bestaat in de gemeente al het één en het ander rond thuiszorg zoals van uit het OCMW maar de doelgroepen beschikken niet altijd over de informatie. We leven in een gedigitaliseerde wereld maar uit de gesprekken met de deelnemers bleek dat slechts 40% van hen het internet gebruikt. Dat terwijl onder meer banken en mutualiteiten alles digitaliseren. Dat frustreert heel wat mensen.

Toegankelijkheid

Wie ouder wordt denkt ook best aan de toegankelijkheid van de woning. Het is best al op zijn 50e of 60e aanpassingen te laten gebeuren maar velen weten niet waar daarover informatie te verkrijgen. De Woonwinkel lichtte hierover het één en het ander toe. De thuishulp en Maaltijden aan Huis van het OCMW en Familiehulp maken het mogelijk dat oudere mensen langer in hun vertrouwde huis kunnen blijven wonen. Ook al is Gooik niet zo een grote gemeente, de inwoners weten dikwijls niet welke dienstverlening er bestaat. Bovendien is de drempel om naar het OCMW te stappen nog veel te hoog.

Gemeentelijke klusjesdienst

Gooik beschikt over slechts  één klusjesman. “In het voorjaar is er veel vraag naar tuinonderhoud waardoor de gemeente niet aan de grote vraag kan voldoen. De gemeente gaat mee nadenken over alternatieve mogelijkheden”, zegt opbouwwerker Luc Van Camp.

Pajotse Buurtkar

Tijdens de besprekingen rees het idee om een ‘Pajotse buurtkar’ op te richten. De buurtkar zou de buurten aandoen en de mensen informeren over de sociale dienstverlening en de mensen eventueel door verwijzen naar de juiste diensten. “We merken dat er een aantal sociale verenigingen de brui aan geven.  We zijn onder andere daarom in Gooik gestart met een mobiel Dienstencentrum. Een Pajotse Buurtkar kan heel wat noden invullen. Het kan zo iets worden als de groenten- of viskar van vroeger, waar de mensen bij elkaar kwamen. We zien het als een tak van de gemeente om dat verdwijnend sociaal contact invulling te geven”, zegt OCMW-voorzitter Jan Depester.

Samenwerking

Dit project werd mogelijk dank zij de actieve medewerking van de seniorenadviesraad van Gooik en  het OCMW van Gooik met actieve  medewerking  van andere thuiszorgdiensten. Tevens mocht er gebruik gemaakt worden van de vergaderzaal van wzc Eyckenborch .


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?