Gooik en Altenberge zien verdere samenwerking zitten

Op een vergadering op het Gooikse gemeentehuis heeft een 15 Gooikenaars besloten om de samenwerking met de gemeente Altenberge weer leven in te blazen. Maar ze stappen af van de grootse samenkomsten en gaan voor samenwerking tussen inwoners, verenigingen en andere organisaties.

Het zat André De Leener dwars dat de verzustering met de Duitse gemeente 40 jaar bestaat maar dat er maar weinig interesse meer voor was. “Ik had zelfs in de lokale pers, de Westfälische Nachrichten,  gelezen dat er op 11 september een vergadering van de “laatste kans” zou plaats hebben in Altenberge. Er zou gepeild worden naar de interesse van Altenbergenaren om de verzustering al dan niet verder te zetten. We besloten dan maar om op 11 september onaangekondigd naar ginder af te reizen”.

“De Altenbergenaren waren uitermate verrast door ons bezoek. We hoorden dat er ginder zeker mensen zijn die de verzustering nog zien zitten. Thuis gingen we aan het denken. We beseffen dat die grote uitwisselingsinitiatieven voorbijgestreefd zijn. Maar we denken dat het wel kan lukken om Altenbergers en Gooikenaars samen te brengen rond een gezamenlijke interesses, hobby’s of beroepen. Op die manier zijn er regelmatig activiteiten zodat de verzustering verder loopt”

Clusters

Dinsdagavond had in het Gooikse gemeente een bijeenkomst plaats met een 15 aanwezigen om na te denken over de verdere samenwerking. Het voorstel om clusters te vormen viel in goede aarde.

Directrice Sarah Copriau van de Gooikse academie zag uitwisselingen onder muzikanten, zangkoren en leerlingen wel zitten en nodigde de Altenbergenaren uit op het nieuwjaarsconcert van de academie. Koen Goddeau zag samenwerking met Duitse brouwers wel zitten. Thomas Dufour van voetbalclub Oetingen herinnert zich nog een match die hij speelde tegen leeftijdsgenoten uit de zustergemeente en ziet eventuele stages mogelijk.

De Wandelclub kijkt al uit naar 2021 om een activiteit te plannen. De Gooikse Heemkundige kring is er op gebrand hun Duitse collega’s te ontmoeten. Gooikse motorrijders denken aan een rit naar de 355 km verder gelegen zustergemeente. De vereniging "Zin in Kunst" denkt aan uitwisselen. De vergadering werd afgesloten met een lijstje ideeën die zeker nog kan aangevuld worden met voorstellen van andere Gooikenaars die willen aansluiten.

De Gooikse werkgroep nodigt hun Altenbergse collega’s uit op een overlegvergadering tijdens het weekend van 12 januari, waarin ze ook het nieuwjaarsconcert van de academie kunnen bijwonen. Later kan de opening van het plattelandcentrum Paddenbroek ook een aanleiding zijn om Altenbergenaren naar het Pajotenland te laten reizen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?