Gooik bouwt kunstgrasveld op voetbalveld Strijland

De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem de aankoop van het voetbalveld van verbroedering VC Strijland goedgekeurd. In augustus 2018 moet er daar een voetbalveld liggen.

Het voetbalveld ligt in het zicht van de sportaccommodatie van de Koornmolen. Het voetbalveld, verborgen door een hoge haag, wordt bespeeld door de dames van VC Strijland. Met de aanleg van dit sportveld zullen maar liefst 600 Groot-Gooikse voetballertjes kunnen genieten van een kwalitatieve accommodatie. Gedaan met maanden afgelastingen door weerverlet.

Klaar tegen augustus

“De aankoop kost de gemeente 195.000 € waarin de prijs van de kantine (95.000€) inbegrepen is. Er is ook plaats voor een parking van een 120 auto’s. De aanbesteding voor de aanleg van het kunstgrasveld moet nog gebeuren maar we denken de werken te kunnen starten in maart 2018 zodat het veld in augustus klaar is.”, vertelt schepen van sport Gunther De Wilde.

In het gemeentelijk budget is 600.000 € voorzien. In dat bedrag zijn ook de nivellering van het hellend terrein, het rooien van de bomen en de omgevingswerken voorzien.

Concessie

De gemeente gaat een wedstrijd uitschrijven voor de uitbating van de kantine en de kleedkamers. De uitbater krijgt de accommodatie in erfpacht voor 50 jaar maar moet zorgen voor de modernisering van de gebouwen. “De uitbater betaalt de gemeente jaarlijks een huur van 2.000 € waarmee de gemeente de kosten voor de aanleg recupereert”, aldus Gunther De Wilde.

Het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen krijgt er na de atletiekpiste, de Finse piste, de bewegingstuin, het mountainbike oefenparcours, binnenkort een centraal gemeentelijk kunstgrasveld bij.

Foto: Google Maps


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?