Gooik beticht Isla Meat van lozingen in Oplombeekse beek

LENNIK – GOOIK – Volgens de milieudienst van Gooik loopt er bij ieder offerfeest vervuild water uit het slachthuis Isla Meat in de Oplombeekse beek. De zuiveringsinstallatie zou de toestroom van slachtafvalstoffen niet aan kunnen.

“De laatste jaren hebben we telkens in de periode van het offerfeest te kampen met zware vervuiling van de Oplombeekse beek (in andere gemeenten gekend als De Bellebeek) door de lozing van onvoldoende gezuiverd afvalwater (vaak bloedresten bevattend)  afkomstig van de slachterij Isla-Meat, gevestigd in de naburige gemeente Lennik. Op 16 oktober is er PV opgesteld door de milieu-inspectie”, zegt milieuambtenaar Filip Mignon

Naast de rechtstreekse milieu-impact van het afvalwater in de beek maken veehouders zich ook zorgen over de spreiding van ziekten bij hun veestapel door direct contact met het afvalwater (veedrinkplaatsen) of via overbrenging van besmettelijke ziekten bij het vee door muggen die in de omgeving van de beek leven. Vandaag vrijdag werd er opnieuw een lozing vast gesteld maar hier ontbreken bewijzen tegen een veroorzaker.

Bij de Gooikse milieudienst erkennen ze dat het bedrijf al inspanningen geleverd heeft om dit probleem te verhelpen, maar ze blijken onvoldoende resultaat te bieden. “Anderzijds maken we ons de bedenking dat we  een gecontroleerd slachtbedrijf in Lennik verkiezen boven illegale slachtpartijen in onze gemeente”, zegt burgemeester Michel Doomst.

Luc Van Ransbeek, zaakvoerder van Isla Meat, bevestigt dat hij de milieu-inspectie op bezoek kreeg omdat het beekwater bruin gekleurd was. “We zouden het water onvoldoende gezuiverd hebben, maar ik ontken dat de zuivering over liep. Omdat de zuivering onvoldoende is om de grote aanvoer tijdens het offerfeest aan te kunnen, laten we het afvalwater extra ophalen door Rendac. Op de dag van het offerfeest worden hier 1.500 schapen geslacht tegenover gemiddeld 200 op gewone dagen”, legt Van Ransbeek uit.

De uitbater heeft sterk de indruk dat de gemeente Gooik zijn bedrijf viseert. “Ik kan bewijzen dat we extra ophalingen hebben georganiseerd. Wij nemen wekelijks waterstalen die aantonen dat onze zuivering het aan kan. De normen voor spoelwater, dat in oppervlaktewater wordt geloosd, zijn strenger dan bij lozing in riolen. Het afvalwater wordt hier in meerdere fasen gezuiverd. Dat lichtbruin water is maar spoelwater en houdt geen gevaar in en het schuim kan ook van afwaswater komen. Gooik moet maar stalen nemen uit de beek”, zegt Van Ransbeek.

Isla Meat blijft overigens niet bij de pakken zitten. “We moeten ons zoals iedereen aan de wetgeving houden. Ik ga het afvalwater en slib in de toekomst naar een vergistingsinstallatie laten voeren, wat doeltreffender en goedkoper is”, zegt Van Ransbeek. Zijn bedrijf liep na een eerdere lozing voor het Hof van Beroep een veroordeling (met uitstel) op. “Er is toen een calamiteit gebeurd waarbij vervuiling in de beek is terecht gekomen”, besluit Luc Van Ransbeek.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?