Gooik bestrijdt modderstromen bij hevige regen.

GOOIK – De gemeente gaat tussen een veld en de Kleistraat een houthakseldam en een grasstrook aanleggen om modderstromen van het veld tegen te houden.
De gemeenteraad heeft een bedrag van 9.000 € plus BTW goed gekeurd voor de aanleg van een houthakseldam en een grasstrook. Dat zijn maatregelen die, op sterk hellende landbouwpercelen, de afstroom van modder moeten tegen gaan. De dam en de grasstrook filteren de vruchtbare grond uit het water en vertragen bij hevige regen het volume dat van de velden stroomt.
“Deze eerste echte erosiemaatregel in Gooik zal worden uitgevoerd bovenaan de Kleistraat. Dit gebeurt in samenspraak met de eigenaars van de gronden in kwestie. We zijn heel opgelucht dat zij het probleem begrijpen en mee willen werken aan een oplossing. Voor het verlies aan landbouwoppervlakte is een kleine vergoeding voorzien. Tegelijk blijft de vruchtbare grond zo op de akkers in plaats van in de riolering te verdwijnen”, vertelt schepen Simon De Boeck.
 
Erosiecoördinator
 
Gooik is door zijn reliëf en hellende landschap een 'erosiegevoelige' gemeente. Werken in functie van erosiebestrijding worden voor 90% gesubsidieerd door Vlaanderen en de provincie. De gemeente werkt daarvoor samen met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant. Hij zoekt mee naar de juiste oplossing voor elk afzonderlijk probleem.
“Na recente overstromingen inventariseerde de gemeente een aantal knelpunten. Soms zijn voor de aanpak van de problemen aanpassingen in de riolering nodig. Maar soms ligt de oorzaak in de steile hellingen van landbouwpercelen. Bij een aantal van de kritieke plekken moet op een slimme manier ingegrepen worden. Met vaak eenvoudige maatregelen kan het water naar de juiste plaats geleid worden”, zegt De Boeck.
“Naast de Kleistraat bezochten we samen met de erosiecoördinator een aantal andere dringende punten: onder andere de Paddenbroekstraat, Zwartschaapstraat, Oplombeekstraat, Dorpsstraat en Kerkhofstraat. We hopen ook daar op korte termijn tot resultaat te komen”, aldus De Boeck.
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?