Goed rapport voor hogeschool Odisee met campus in Dilbeek

Hogeschool Odisee, met campus Parnas in Dilbeek, krijgt een goed rapport van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditiatieorganisatie), de organisatie die toeziet op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. De organisatie bracht in het najaar twee bezoeken aan Odisee en alle andere Vlaamse hogescholen: een ‘instellingsreview’ om de kwaliteit van het onderwijsbeleid te toetsen. Het rapport van die review is voor Odisee positief.

De NVAO besluit dat Odisee een adequaat onderwijsbeleid heeft, en dat zij effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau bevindt. Het besluit is gebaseerd op een positief oordeel van de reviewcommissie die de instelling vorig jaar bezocht. Naast het evaluatierapport maakte de NVAO ook een een adviesrapport over de manier waarop Odisee de kwaliteit van haar opleidingen bewaakt. Ook dat adviesrapport is uitermate positief voor Odisee.

Ook externe kwaliteitsbewaking bij Odisee

“Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een ‘instellingsreview’ plaatsvindt, een globale doorlichting van alle hogescholen. Vroeger werden alle opleidingen van het hoger onderwijs afzonderlijk aan een kwaliteitstoets onderworpen, maar het hoger onderwijs was vragende partij voor meer autonomie en voor administratieve vereenvoudiging. De ‘visitaties’ per opleiding werden vervangen door een nieuw systeem van kwaliteitsbewaking: een globale instellingsreview gecombineerd met een systeem van interne kwaliteitsbewaking. Paul Garré, directeur Onderwijs & Kwaliteit bij Odisee: “Odisee is één van de weinige Vlaamse hogescholen die naast de interne kwaliteitsbewaking ook nog een extern evaluatieorgaan inzet, nl. de VLUHR (Vlaamse universiteiten en hogescholenraad). In het kader van publieke transparantie worden de onafhankelijke beoordelingen van de opleidingen ook gepubliceerd op de website van Odisee. De NVAO is daar zeer over te spreken.”

Internationale kwaliteit

Terugblikkend op de twee bezoeken en alle gesprekken die de commissie gevoerd heeft, komt ze tot de conclusie dat Odisee beschikt over een onderwijsvisie die tot stand gekomen is in een intensief participatief visieproces en daardoor breed gedragen wordt. De visie is duidelijk verwoord in aansluitend beleid, vindt de commissie. Het eigenaarschap dat alle betrokkenen daarbij voelen, zorgt voor veel positieve energie. Er is duidelijk sprake van een goed georganiseerde kwaliteitscyclus op alle niveaus en een doorleefde kwaliteitscultuur. De commissie concludeert dat Odisee aan de vier standaarden voldoet op het vlak van visie, beleid, evaluatie en verbetering. Ze adviseert Odisee krachtig door te gaan op de ingeslagen weg. “Samenvattend kun je stellen dat de commissie vindt dat Odisee doet wat het belooft. Dat onze onderwijsvisie niet het resultaat is van een top-to-down-benadering én overal in de organisatie in de praktijk wordt gebracht, is een pluim voor de Odisee-organisatie en straalt onmiskenbaar af op onze studenten. Wij zijn bijzonder fier op het mooie resultaat van het onderzoek”, aldus algemeen directeur Joris Rossie. Hij is ook trots op het feit dat Odisee’s systeem van eigen kwaliteitszorg een pluim krijgt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?