Glasbollen gaan ondergronds in Opwijk

De gemeenteraad van Opwijk keurde dinsdag unaniem goed om de bovengrondse glasbollen te vervangen door ondergrondse. Schepen De Coninck, die het dossier agendeerde is tevreden. “De bovengrondse glasbollen ontsieren nu het straatbeeld, de ondergrondse glasbollen zijn veel esthetischer en zullen hopelijk ook minder zwerfvuil aantrekken.”

Voorafgaand onderzoek

"Vooraleer we dit plan hebben voorgelegd hebben we een onderzoek gedaan naar de vulgraad van de huidige glasbollen en ook nagekeken of de locatie wel nog geschikt is. Ook trachten we om in elke kern, bij voorkeur ter hoogte van een zaal, een afvalstraatje te voorzien", aldus Inez De Coninck.

"Momenteel staan er nog 11 bovengrondse glasbollen op het grondgebied van de gemeente. Op termijn zullen die vervangen worden door ondergrondse. We hebben een vulanalyse laten doen van onze glasbollen en daaruit bleek dat sommige glasbollen weinig gebruikt worden. Die gaan we niet vervangen. Het gaat om de glasbol in Molenveld bijvoorbeeld."

Uitgevoerd in fasen

"We gaan dit project uitvoeren in fasen", aldus de schepen. "Ook het budget van de meerjarenplanning hebben we daaraan aangepast. In 2020 is er 53.250 euro extra voorzien. Dit is de prijs voor 2 ondergrondse afvalstraatjes en 2 ondergrondse glasbollen. Hierbij is rekening gehouden met een subsidie van OVAM. De werken zullen worden uitgevoerd door Intradura. Er worden tegelijkertijd 8 bovengrondse glasbollen verwijderd. De glasbollen die verwijderd worden zijn deze aan Molenveld (1, lage vulgraad), hoek Klaarstraat/ Averbeekstraat (2 glasbollen, slechte locatie), Klei/ Hollestraat (1, slechte locatie). De  glasbollen die we vervangen door ondergrondse zijn deze aan de Nanovestraat (2 ondergrondse), aan Hof ten Hemelrijk (1 glasbol wordt vervangen door een afvalstraatje) en deze aan Kerseveldmeers in Nijverseel. Deze wordt vervangen door een afvalstraatje ter hoogte van het Familieheem."

"Voor de volgende fase bekijken we of we de glasbol aan de watertoren in Droeshout kunnen vervangen door een afvalstraatje aan de zaal in Droeshout. Hiervoor zullen we onderhandelen met de kerkfabriek die eigenaar is van de gronden daar."

Er zullen zeker nog altijd genoeg glasbollen aanwezig zijn op het grondgebied van onze gemeente.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?