Gevangenisstraffen voor herhaalde dierenverwaarlozing in Heikruis

In een zaak rond een berucht landbouwerskoppel uit Heikruis zijn er voor het eerst effectieve gevangenisstraffen uitgesproken wegens vergaande verwaarlozing van dieren. Het vonnis is gebaseerd op inbeslagnames door de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn en de politie. Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil dat die gevangenisstraffen ook effectief uitgevoerd worden. “Deze dierenbeulen horen thuis achter de tralies”, zegt Weyts. 

De Inspectiedienst Dierenwelzijn voert al 15 jaar lang controles uit bij een ondertussen berucht landbouwbedrijf in het Vlaams-Brabantse Heikruis (Pepingen). Al ongeveer even lang worden er regelmatig runderen, schapen en andere dieren in beslag genomen. Het landbouwerskoppel werd al verschillende malen veroordeeld. In 2011, 2014 én 2017 werd een verbod op het houden van landbouwdieren uitgesproken. 

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft het landbouwerskoppel nu opnieuw veroordeeld. Er is voor de 4de maal een levenslang verbod op het houden van dieren uitgesproken, maar er worden ook zware boetes opgelegd én effectieve gevangenisstraffen. Man en vrouw moeten elk 40.000 euro boete en ze krijgen allebei een gevangenisstraf van 5 maanden. Als ze niet alle boetes betalen, wordt dat zelfs 8 maanden gevangenis. Het gaat dus om gevangenisstraffen die effectief uitgevoerd kunnen worden.

“Deze gevangenisstraffen moeten uitgevoerd worden”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Wie keer op keer en jarenlang dieren zoveel leed aandoet, hoort thuis achter de tralies. Ik heb de wet speciaal veranderd om effectieve gevangenisstraffen mogelijk te maken en na dit vonnis verwacht ik dat het ook effectief gebeurt”. 

Het vonnis is gebaseerd op een recente reeks inbeslagnames door de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn en de politie (in 2017, in 2018 en 2019). Tientallen dieren – schapen, kippen, kalkoeken en ganzen – werden blootgesteld aan vergaande verwaarlozing. Telkens kwamen vreselijke toestanden aan het licht, met zieke en ondervoede dieren die slecht gehuisvest waren 

“Het landbouwerskoppel heeft al meer dan genoeg kansen gekregen. Al jaren geleden werd de hulp van ‘Boeren op een kruispunt’ aangeboden. Er werden maatregelen opgelegd om de situatie recht te trekken, maar het landbouwerskoppel gaf er gewoon geen gevolg aan. Toen ze zelf een verbod kregen om dieren te houden, schaften ze dieren op naam van de inwonende ouders. Verschillende experts en inspecteur-dierenartsen hebben vastgesteld dat het landbouwerskoppel gewoon geen enkele zicht heeft op de noden van dieren”, aldus de minister.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?