Geslaagd heideherstel op de Eikenheide in Alsemberg

Experiment geslaagd. Vorige zomer werd op de Eikenheide in Alsemberg een open plek van 30 x 30 meter gecreëerd om te kijken of er nog kiemkrachtig heidezaad in de bosbodem aanwezig was. Dankzij de inspanningen van de gemeente Beersel, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en zo’n 20 vrijwilligers kan je er nu een honderdtal jonge heideplantjes gaan bewonderen. Op basis van dit positieve resultaat kan gestart worden met het uitstippelen van het toekomstige beheer van het bos.

Tot de jaren 70 bestond de Eikenheide uit een structuurrijke mozaïek van bos en heide. Na een brand werd het perceel beplant met Amerikaanse eik, een uitheemse boomsoort. Dit resulteerde in een monotoon bos met weinig belevingswaarde en biodiversiteit. In 2009 werd de Eikenheide door de gemeente Beersel aangekocht met het oog op heideherstel en habitatverbetering voor het vliegend hert; de grootste keversoort van ons land.

Het positieve resultaat van het proefvlak van vorig jaar toont aan dat heideherstel op deze plaats realistisch is. Een volgende stap is het uitwerken van een beheerplan voor de Eikenheide. Door het Amerikaanse eikenbos stapsgewijs te kappen kan er opnieuw plaats vrijkomen voor een gevarieerd inheems eiken-berkenbos met open plekken waar de heide kan floreren. De vele diersoorten die hiervan afhankelijk zijn, zoals vlinders, zandbijen en loopkevers, krijgen op die manier opnieuw kansen.

Met dit project werken het regionaal landschap en de gemeente, met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, aan een mooi brokje buurtnatuur vlakbij het centrum van Alsemberg. Iets wat ongetwijfeld gewaardeerd wordt gezien veel mensen dit jaar op ontdekking gingen in eigen omgeving en lokale natuurgebieden en -gebiedjes op steeds meer appreciatie kunnen rekenen.

De werken worden uitgevoerd door een combinatie van aannemers en vrijwilligers, met de hulp van het Steunpunt Bos, Natuurpunt Beersel en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu.

(Foto : RLP&Z/Koen De Rijck)

Archief

Opnieuw heide op de Eikenheide in Alsemberg


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?