Gemengde gevoelens over aanpassingsplannen Brusselse ring

VLAAMS-BRABANT - De reacties op de aankondiging van de Vlaamse regering om de Brusselse ring aan te passen zijn verdeeld. Zowel de Vlaamse werkgeversorganisatie als de provincie Vlaams-Brabant zijn zeer tevreden, bij Groen zijn ze veel minder enthousiast.

Uit de goedgekeurde aanpassingsplannen blijkt onder andere dat doorgaand en lokaal verkeer van elkaar worden gescheiden. Dat houdt in dat vooral het noordelijke deel van de Ring wordt aangepakt. Er komen ook extra investeringen in openbaar vervoer en in fietsinfrastructuur. Het kostenplaatje van de werken zou volgens een raming 380 miljoen euro bedragen.

Reactie Voka

“De beslissing is uitstekend nieuws voor alle mensen en bedrijven die gebruik maken van de ring”, zegt Voka-gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. “Wie op een halfuur van Brussel woont en elke dag naar de hoofdstad pendelt, verliest per jaar 101 uur in de file. Nu mag men geen tijd meer verliezen. Procedures en budgetten moeten snel volgen. De eerste spadesteek is immers voor ten vroegste 2016. Het duurt nog zeker 7 jaar voor de eerste wagens op de nieuwe ring rijden.”

“Samen met de beslissing van vorige week om al geld te voorzien voor de aanpassing van het eerste deel tussen Zaventem en de E19 richting Antwerpen, wordt de realisatie van de aanpassing van de ring onomkeerbaar. Er komen wel nog procedures, en de budgetten voor het grootste gedeelte zullen nog moeten gevonden worden. Maar toch dit is voor ons een historische beslissing en het resultaat van bijna tien jaar lobbying”, vertelt Paul Hegge, directeur Voka Halle-Vilvoorde.

Toch kan het voor Voka nog beter. “De oplossing ligt namelijk in een duurzame combinatie van alle vervoersmodi”, zegt Hegge. “Maar ook dat ligt binnen handbereik, als de regering binnenkort het Brabantnet en shuttledecreet goedkeurt.” Het vervoersplan Brabantnet wil met vier tramlijnen en meer busverbindingen de mobiliteit in de provincie Vlaams-Brabant verbeteren. Het shuttledecreet moet zorgen voor meer openbaar vervoer naar moeilijk bereikbare bedrijvenzones.

Reactie provincie Vlaams-Brabant

"De Vlaamse regering heeft beslist om de Brusselse ring te optimaliseren en dat juicht Vlaams-Brabant toe. Een oplossing voor de knelpunten op de ring is immers onontbeerlijk in de globale aanpak van het mobiliteitsprobleem, waarbij gelijktijdig wordt ingezet op openbaar vervoer, fiets en slimme maatregelen. Dat is ook het uitgangspunt van onze provinciale campagne Vlot Vlaanderen.

Vlaams-Brabant is niet alleen blij met deze beslissing en hoopt op een snelle uitvoering, maar engageert zich ook zelf voor de aanleg van fietssnelwegen naar en om Brussel waarvoor de komende jaren extra budget wordt uitgetrokken. Op die manier draagt Vlaams-Brabant een steentje bij tot de oplossing van de mobiliteitsknoop."

Reactie Groen

De Vlaamse regering heeft beslist om de Ring rond Brussel te verbreden met extra rijstroken. “Een verbreding is geen oplossing voor de vele pendelaars want het fileleed zal zich verplaatsen naar de op- en afritten,” waarschuwen Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en Brussels parlementslid Annemie Maes. Een verbreding van de Ring schaadt de gezondheid en de levenskwaliteit van de duizenden omwonenden in Brussel en Brabant want de verbreding zal zorgen voor heel wat extra fijn stof en lawaai. “Bovendien is het straf dat de Vlaamse regering met geen woord rept over de verbreding van de ring en enkel spreekt over scheiding van lokaal en doorgaand verkeer. Terwijl een verbreding wel degelijk beslist is. De Vlaamse regering misleidt de burger.”

De verbreding van de Ring zal het fileleed niet aanpakken. “Een studie van Transport and Mobility Leuven toont aan dat nieuwe rijstroken extra auto’s zullen aanzuigen. Op het moment dat de Ring verbreed is, zullen er nog meer auto’s rijden met tal van schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de duizenden omwonenden zoals meer fijn stof en meer lawaai. De verkeersopstoppingen zullen zich verplaatsen naar de op- en afritten en de toekomende snelwegen waardoor ook daar de omwonenden meer overlast zullen moeten slikken,” legt Sanctorum uit. Daarnaast berekende het Leuvense studiebureau de kosten en de baten van de verbreding. “Blijkt dat de kosten niet opwegen tegenover de baten. Voor elke euro die de regering investeert, krijgt ze de komende 25 jaar slechts 67 cent terug. Een verlieslatende investering dus,” aldus Maes.

Groen pleit voor de versnelde uitvoering van de vier tramlijnen in Vlaams-Brabant, voor de onmiddellijke activatie van de bestaande treineninfrastructuur richting Leuven, Mechelen en Halle (GEN), voor het scheiden van het lokale en het doorgaande verkeer op de bestaande Brusselse Ring en een betere afstemming van het openbaar vervoer. “Deze maatregelen kunnen op korte termijn het fileleed fel verminderen. De regering weet dat. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Vlaamse regering vandaag al start met deze maatregelen,” pleit Sanctorum.

Hoewel vandaag al de luchtkwaliteitsnormen niet gehaald worden zal een verbreding van de Ring zorgen voor heel wat extra luchtvervuiling. “Meer auto’s leidt tot meer uitstoot van fijn stof en meer lawaai, en dus tot een slechtere gezondheid en levenskwaliteit voor de duizenden omwonenden die leven in dit dichtbevolkte gebied,” vreest Maes. Het verbeteren van de gezondheid voor de omwonenden is een reden te meer voor Groen om de regering aan te manen nu al de nodige maatregelen te nemen om de files op de Ring te verminderen.

“De voorbije weken regende het wetenschappelijke studies die aantonen dat het beleid in Vlaanderen niet voldoet om fijn stof terug te dringen. Het is erg cynisch dat een week nadat het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek luchtvervuiling als kankerverwekkend classificeert, de Vlaamse regering beslist om de luchtvervuiling nog eens te verhogen," besluit Sanctorum.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?