Gemeenteraad stelt mobiliteitsplan vast: "Nu aan de slag om vijf kerndoelstellingen te realiseren"

Op de gemeenteraad van 31 januari is het nieuwe mobiliteitsplan van Merchtem vastgesteld.  Dit plan legt de langetermijnvisie vast voor de komende 10 jaar.

Met het vernieuwde mobiliteitsplan kan er gericht aan de slag worden gegaan om vijf kerndoelstellingen te realiseren.

  • Als eerste het verhogen van de verkeersveiligheid door vooral in de schoolomgevingen en op schoolroutes minder en trager autoverkeer te verkrijgen, zodat we onze kinderen weer met een gerust hart zelfstandig naar school of hobby kunnen sturen.
  • Een tweede is bereikbaarheid waar we kiezen voor een vlot bereikbaar centrum, ook voor de wagen, maar met focus op fiets, te voet en openbaar vervoer.
  • Een derde doelstelling is het verhogen van de leefbaarheid waardoor het aangenaam wonen en vertoeven is in Merchtem.
  • Vervolgens dient ook de toegankelijkheid te verhogen, niet enkel voor personen met een handicap, maar ook voor gezinnen met kleine kinderen. Dat uit zich in vlakke en voldoende brede voetpaden en voldoende vrije parkeerplaatsen bij winkels.
  • Tot slot zetten we ook in op het milieu door o.a. duurzame verplaatsingen te stimuleren.

Er werd een filmpje gemaakt waarin heel concreet de belangrijkste en meest ingrijpende verkeersmaatregelen voor de komende 10 jaar worden uitgelegd. Het filmpje is terug te vinden op www.merchtem.be/mobiliteitsplan. Na de participatie in maart zijn er nog enkele belangrijke bijsturingen geweest zoals het schrappen van de enkelrichtingen in de Stoofstraat en August De Boeckstraat, het opnieuw invoeren van de enkelrichting en een fietsstraat in de Maurits Sacréstraat, invoeren fietsstraat Puursstraat, schrappen schoolstraat t.h.v. Ten Bos, behouden in- en uitrit stationsparking t.h.v. Stationsstraat, enz.

"We kiezen voor een spreiding van het autoverkeer door de voorrangen op bepaalde kruispunten te wijzigen. Aan de huidige verkeerscirculatie wijzigt dit plan niets, met uitzondering van twee korte stukken straat. De eerste wijziging is het enkelrichtingsverkeer in de Koning Leopold IIIstraat dat wordt verlengd voor de hele straat zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een fietspad. De tweede maatregel is in het korte stukje Gasthuisstraat tussen Dendermondestraat en Burchtlaan waar een éénrichting zal ingevoerd worden zodat daar op een veilige manier een fietsstraat kan ingericht worden", laat het lokaal bestuur weten. "Het traject Gasthuisstraat – Kattestraat - Stationsstraat is dan ook een belangrijke en veelgebruikte fietsroute richting scholen, sporthal, station, ..."

"Voor het hele centrum is er een plan uitgewerkt waar we kiezen voor bijkomende fietspaden, of fietssuggestiestroken of voor een fietsstraat. Per schoolomgeving zijn er dan bijkomende maatregelen die de komende jaren verder verfijnd en doorgesproken worden met de scholen voor de invoering."

"Het nieuwe parkeerbeleid is ondertussen reeds op proef ingevoerd en ook aan nieuwe randparkings en de heraanleg van de bestaande werken we de komende jaren verder. Tot slot is er uiteraard ook aandacht voor de deelgemeenten waar we op dezelfde doelstellingen zoals leefbaarheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, ... inzetten en daar ook concrete maatregelen aan koppelen. Een voorbeeld is de heraanleg van het kerkplein Peizegem die dit jaar op de planning staat en de opmaak van de plannen voor de heraanleg van het laatste deel van de Nieuwelaan die gestart zijn."

"De voorbije jaren zijn al de eerste maatregelen ingevoerd, zoals de zone 30 en fietssuggestiestroken in de Stoofstraat. Dit jaar staat o.a. op de planning: de heraanleg van de Spiegellaan met voldoende brede voet- en fietspaden, heraanleg grote parking Krekelendries, heraanleg kerkplein Peizegem, heraanleg fietspad Mieregemstraat, aanpak schoolomgeving Tuinbouwschool en aanleg van een nieuw fietspad in de Koning Leopold IIIstraat."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?