Gemeenteraad Pepingen via E-mail? - Oppositie wil videoconferentie

Door de uitbraak van het Corona-virus en de federale fase van het crisisbeheer is het afgeraden fysieke vergaderingen te houden. De overheid besliste daarom dat gemeente- en OCMWraden, tijdens de federale fase, via videoconferentie of via e-mail kunnen worden georganiseerd. Terwijl houden van videoconferenties tegenwoordig ingeburgerd is in vele organisaties, besliste burgemeester Timmermans (LVB) om de Pepingse gemeente- en OCMWraad op 28 april door te laten gaan via e-mail.

De CD&V-fractie liet het bestuur al op 2 april weten zich serieuze vragen te stellen bij de efficiëntie van deze methodiek en drong daarom aan om de raden via videoconferentie te laten doorgaan. “Maar het bestuur volhardt in de boosheid en geeft aan dat deze procedure de gemakkelijkste is voor iedereen. Dat het gemakkelijk is voor het bestuur willen wij zeker geloven: een vergadering per e-mail laat namelijk geen degelijk debat toe over de geagendeerde punten. Maar voor de oppositie is dit ver van gemakkelijk. Als oppositie krijgen we tijdens fysieke vergadering al nauwelijks antwoord op onze vragen of zijn de antwoorden naast de kwestie. Een vergadering per e-mail lijkt een bijkomende poging is om de oppositie monddood te maken. Bovendien houdt de voorgestelde procedure geen rekening met raadsleden die aan het werk zijn”, zegt Suzanne De Cort van CD&V Pepingen.

CD&V-Pepingen vraagt het bestuur daarom de plannen te herzien en de mogelijkheden van videoconferenties te onderzoeken. Discussie en debat is de basis van democratie.

DVP

Ook de DVP-fractie begrijpt het voorstel om de raad niet fysiek te laten doorgaan maar begrijpt niet hoe men evenwaardig, evenwichtig, efficiënt en open kan debatteren via e-mail. “Kent LVB het concept van videoteleconferentie via skype, zoom.us , meet.jit.si , whatsapp, enz dan niet? Videoconferenties maken gebruik van audio- en videotelecommunicatie om mensen van verschillende locaties bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst. Naast de audio- en visuele uitwisselingen, kan videoconferentie ook worden gebruikt voor de uitwisseling van documenten, op computer weergegeven informatie en whiteboards. DVP ziet dit als enige alternatief voor de klassieke gemeenteraadszittingen”, aldus Kristof De Cuyper.

Gezondheid

Burgemeester Eddy Timmermans: “Voor ons staat de gezondheid van onze burgers, gemeentediensten en gemeenteraadsleden voorop. Verschillende leden van meerderheid en oppositie zitten pal in de risicogroepen die het meest gevaar lopen bij dit coronavirus en daarom volgen we strikt de richtlijnen die we krijgen van de overheid in deze fase. Een gemeenteraad via e-mail is één van de alternatieven die de overheid voorstelt en dat lijkt ons, rekening houdend met de situatie waarin elk gemeenteraadslid zich in bevindt - ook wie dit combineert met een fulltime job - de meest toegankelijke optie.”

“Er gaat misschien iets meer tijd over, maar ook bij deze optie hebben meerderheid en oppositie ruimschoots tijd om voorstellen te doen, bedenkingen te formuleren, vragen te stellen en ze te beantwoorden. Alle reacties en standpunten in het debat komen aan bod en worden geregistreerd. Daar nemen we overigens bij elke gemeenteraad uitgebreid de tijd voor, in tegenstelling tot wat de oppositie graag beweert. Dat de oppositie niet of nauwelijks aan bod komt op de gemeenteraden, is de waarheid geweld aan doen. Een antwoord dat niet bevalt, wordt vervolgens vervormd of verzwegen in de persberichten en sociale media. Wie doet dan het debat en de democratie geweld aan? Wie de gemeenteraden bezoekt of de opnames beluistert, ziet en hoort dus een ander verhaal.”

“Deze coronacrisis stelt alle lokale besturen voor nieuwe uitdagingen. We leren elke dag bij en bijsturing op termijn is daarom niet uitgesloten. Maar laat ons met z'n allen nu concentreren op het beheren en terugdringen van dit virus. We horen vele positieve signalen over hoe het gemeentebestuur deze crisis aanpakt. Zowel vanuit burgers, die via verschillende platformen op de hoogte worden gehouden, als vanuit de verenigingen, vele vrijwilligers en lokale ondernemers die we ondersteunen bij hun initiatieven. Wat we samen met de Pepingenaren nu realiseren, is hartverwarmend en toont dat gemeenschapsgevoel echt telt hier. Als zij dit allemaal op korte tijd kunnen realiseren, is een beetje flexibiliteit van onze gemeenteraadsleden zeker niet teveel gevraagd. In het licht van deze coronacrisis vragen we de oppositie om deze calimero-reflex even opzij te schuiven en een constructievere oppositie te voeren”, besluit de burgemeester.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?