Gemeenten slaan de handen in elkaar om kinderen in een rookvrije omgeving te laten opgroeien

In het kader van gezonde gemeente engageren de gemeenten Galmaarden, Lennik, Gooik, Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal en Pepingen zich om te streven naar een maatschappij waarin ieder kind geboren vanaf 2019, rookvrij kan opgroeien. Daarom zetten ze samen hun schouders onder het project generatie rookvrij.

Tal van jeugd- en sportsites werden rookvrij gemaakt. "Het is geenszins de bedoeling om rokers weg te jagen, we reken juist op hun hulp om dit project te laten slagen", aldus de drijvende krachten. "Er zijn op deze sites rookvrije zones uitgewerkt aan de hand van sensibilisatie materialen. Op de sportsites komen er in de nabije toekomst 1 of meerdere rookzones. Zo vermijden we dat kinderen rechtstreeks in contact komen met rokers. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken."

Het opzet was om in 2020-2021 te focussen op het rookvrij maken van sport - en speelterreinen. "Er was bij de deelnemende gemeenten direct het nodige enthousiasme om op andere domeinen ook al inspanningen te leveren. Dit gaat bijvoorbeeld over rookvrije scholen, ingang van de lokale bibliotheken, speeltuintjes, groene sites… Elke gemeente neemt deze stappen op zijn eigen tempo, maar wij willen gemeenten blijven stimuleren om in een latere fase generatie rookvrij uit te breiden naar andere domeinen en locaties.
De kick off van het project generatie rookvrij vindt vandaag plaats onder het motto “blaas liever zeepbellen dan rook”. In alle kleuter - en lagere scholen zullen om 10u bellen geblazen worden door de kinderen. De ouders worden geïnformeerd met een digitale folder zodat ze betrokken zijn bij dit project."

Om dit project in goede banen te leiden is er een samenwerking opgestart tussen de lokale ambtenaren gezonde gemeente in het Pajottenland en tussen de sportfunctionarissen, jeugdwerkers en LOGO Zenneland.

De coördinatie van dit alles gebeurt door de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland, Bianca Vanreepinghen en de coördinator van sportregio Pajottenland, Bert Meganck.

Alle deelnemende gemeentebesturen ondertekenden het charter generatie rookvrij als bevestiging van hun engagement en bovendien verdienden ze het ‘generatie rookvrij’ label.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?