Gemeentebestuur pakt parkeerproblemen Ruisbroek aan

RUISBROEK - De gemeenteraad van donderdag 30 juni 2016 keurde een Integraal Parkeerplan goed. Voor Ruisbroek betekent dit dat er netto 5 % parkeerplaatsen bijkomen, dat een blauwe zone met bewonerskaarten wordt ingevoerd en een aantal verkeers- en infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De streefdatum voor de invoering is 1 januari 2017.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Het gemeentebestuur wil de parkeerproblemen in Ruisbroek aanpakken. Dit plan is geen wondermiddel, maar we zullen wel de beschikbare plaats met voorrang kunnen voorbehouden voor de Ruisbroekenaars en ze onder de bevolking billijk kunnen verdelen. Daarom zullen we werken met bewonerskaarten. Het storend parkeergedrag van tweedehandswagens en halve wrakken op het openbaar domein zullen we kunnen verhinderen, de bezoekers van het hotel op de Vorstsesteenweg kunnen we verplaatsen naar de parking van het hotel en de vele bestelwagens van buiten de gemeente zullen we kunnen weren. Samen met de aanleg van 5 % extra parkeerplaatsen en de nodige handhaving via een uitbreiding van het aantal gemeenschapswachten, kunnen we zorgen dat de situatie op het terrein verbetert, ook al zal het in dit gebied – vooral ’s avonds en ’s nachts altijd krap blijven.”

Infoavond

Op dinsdag 5 juli 2016 organiseert het gemeentebestuur een informatieavond in de Wegwijzer in Ruisbroek. Naast de informatie over de werken aan de Fabriekstraat, die na het bouwverlof zullen starten, zal er ook toelichting worden gegeven over het Parkeerplan.

Na de zomervakantie zal er een tweede informatiemoment voor de bevolking georganiseerd worden.

Schepen voor Financiën en Personeel Jos Speeckaert: “Naast de uitbreiding van de dienst Maatschappelijke Veiligheid met een vierde gemeenschapswacht, voorzien we ook twee medewerkers voor de administratieve ondersteuning. Eén medewerker wordt intern gezocht, de tweede zullen we extra aanwerven. Dit parkeerplan kan immers enkel positief effect op het terrein hebben als we er ook de nodige middelen voor voorzien.”

De details van het parkeerplan zullen toegelicht worden op de Info avond aanstaande dinsdag, maar de krachtlijnen zijn de volgende:

- Het grootste gedeelte van Ruisbroek zal een blauwe zone worden en dit zowel overdag als ’s nachts, zowel in het weekend als tijdens de week.

- Bezoekers zullen er 4 uur kunnen parkeren mits het plaatsen van hun parkeerschijf. Bewoners en werknemers zullen een parkeerkaart kunnen aanschaffen, zodat zij er zo lang kunnen staan als ze maar willen.

- De eerste parkeerkaart kan men bekomen mits een administratieve bijdrage van 10 euro per jaar. Voor de tweede wordt er bewust een bedrag van 190 euro per jaar gevraagd.

- Op een beperkt aantal plaatsen in de buurt van de kerk en aan het OCMW kan geen bewonerskaart gebruikt worden en is de parkeerduur overdag beperkt tot 2 uur. Zo zorgen we dat bezoekers van het handelscentrum en het OCMW makkelijker een parkeerplaats vinden.

-Omdat dit parkeerplan een integrale aanpak inhoudt, worden er ook een aantal infrastructurele en verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste zijn:

- Aanleg van een bijkomende parking aan het OCMW en aan de voetbalvelden.

- Gieterij- en Kerkstraat inrichten als Woonerf.

- Stationsstraat herinrichten met meer plaats voor de zwakke weggebruiker.

- Een gedeelte van de Pieter Cornelisstraat als eenrichtingsstraat voorzien zodat er extra parkeergelegenheid komt.

- Het sluipverkeer tijdens de avondspits weren op de Vorstsesteenweg, Gieterijstraat en de Wittehoedstraat, door het éénrichtingsverkeer in de Vorstsesteenweg te verlengen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?