Gemeentebestuur distantieert zich van franstalige folder

Het gemeentebestuur laat weten dat het zich distantieert van de tweetalige folder (Nederlands-Frans) die Immo David en Leemans Immobiliën de voorbije week in Asse lieten bussen in kader van het nieuwbouwproject “Ter’Asse”, gelegen Nieuwstraat/Gildehof.

Verschillende inwoners lieten het bestuur weten deze tweetaligheid niet te appreciëren.

"Als gemeentebestuur stellen wij alles in het werk om het Nederlandstalige karakter van onze streek te vrijwaren", klinkt het. "Het respect van iedereen voor de eigenheid van de streek en daaraan gekoppeld de eigen taal, vinden wij belangrijk in onze leefomgeving."

"Onze gemeente behoort echter tot het Nederlandstalige gebied en heeft geen faciliteiten voor anderstaligen. Daarom verzoeken wij expliciet via een schrijven zij die adverteren in een andere taal dan het Nederlands de nodige maatregelen te treffen om in de toekomst enkel Nederlandstalige informatie en/of reclameboodschappen te verspreiden. "

In dit specifieke geval heeft het bestuur met de betrokken immokantoren een overleg gevraagd om hen te wijzen op het belang dat wij als bestuur hechten aan onze Nederlandse taal.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?