Gemeente springt niet op protestkar tegen nieuw vervoersplan van De Lijn in Pajottenland

De CD&V, DVP en N-VA-fracties in Pepingen vroegen op de gemeenteraad van 22 december 2020 tevergeefs aan het Pepings bestuur om zich alsnog mee actief te verzetten tegen het voorliggend en voor het Pajottenland nadelige vervoersplan.

Een tiental schepenen van Mobiliteit uit het Pajottenland en de Zennevallei protesteert tegen het nieuwe vervoersplan voor de bussen van De Lijn in hun regio. Heel wat buslijnen zullen worden geschrapt in de landelijke gemeenten en verhuizen naar dichtbevolkte gebieden in de Rand rond Brussel. De schepenen willen dat de Vlaamse regering geld vrijmaakt voor klein, lokaal openbaar vervoer in de landelijke gebieden. 

De mobiliteitsschepenen van Gooik, Roosdaal, Herne, Bever, Linkebeek, Drogenbos, Beersel, Sint-Genesius-Rode en Halle sloten zich aan bij het protest.

“Iedereen kan akkoord gaan dat het geen zin heeft dat er grote, lege bussen rondrijden in de Zennevallei en het Pajottenland, maar dan moet er een alternatief vervoer komen. Maar er zijn geen middelen voorzien om dat alternatief openbaar vervoer te organiseren.”

“De CD&V, DVP en N-VA fracties hebben tijdens de gemeenteraad gevraagd dat Pepingen zich aansluit bij het protest, maar ze kregen geen gehoor bij de LVB-meerderheid. Het Pepings bestuur keurde het vervoersplan goed met een voorwaarde dat Vlaanderen bijkomende middelen beschikbaar stelt. De 10 protesterende gemeenten verwierpen het plan. De Pepingse schepen van mobiliteit durft zijn nek niet uitsteken”, aldus de oppositie.

Saskia Beeckmans, schepen van mobiliteit Pepingen reageert; "Pepingen heeft steeds een rol gespeeld in een gemeenschappelijk standpunt binnen het Pajottenland aangaande het openbaar vervoernet. Wij waren zelfs de architect van de allereerste brief die naar de Minister is verzonden in maart 2020 vanuit het burgemeestersoverleg. Die brief was trouwens ook de inspiratie voor een schrijven aan de Minister vanuit het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Vlaamse Rand. De hele Vervoerregio van de Vlaamse Rand heeft zich ten andere aangesloten bij dit verzet! Dit is een unicum binnen alle Vervoerregio’s in Vlaanderen.

 Wij hebben er als bestuur en als partij LVB steeds voor geijverd om steeds samen met andere gemeenten het moeilijke thema van mobiliteit aan te pakken. Ook in deze is dat gebeurd én met succes.

 De vraag van de verenigde oppositie was m.a.w. totaal overbodig en enkel gebaseerd op een onvolledig verhaal in de pers waarvoor ik niet verantwoordelijk ben. Nu gaan beweren dat ‘ik mijn nek niet durf uit te steken’ is toch echt wel een brug te ver en zij die me kennen weten ook wel dat het omgekeerde waar is.

 Het is echter betreurenswaardig dat onze oppositieleden stellingen aannemen en er dan nog een persartikel van maken zonder eerst de zaak grondig te onderzoeken en zich correct te informeren. Op basis van verkeerde en onvolledige informatie hengelen naar wat media-aandacht is mijns inziens geen correcte manier van oppositie-voeren.

 In ieder geval zal Pepingen zijn nek blijven uitsteken om het onderste uit de kan te halen binnen de mobiliteitsvraagstukken van onze regio."

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?