Gemeente Herne verkoopt 5 loten industrieterrein

De gemeenteraad van Herne stelde op 24 januari 2018 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) lokaal bedrijventerrein definitief vast om een antwoord bieden op het tekort aan bedrijventerreinen in Herne. Daarmee wil de gemeenteraad niet alleen mogelijkheden bieden aan nieuwe starters, ook aan zonevreemde bedrijven wordt de kans gegeven om te herlokaliseren.

De voorbije jaren werden er verschillende werken uitgevoerd in opdracht van het lokaal bestuur om het bedrijventerrein in de Scheibeekstraat ‘gebruiksklaar’ te maken. Zo werden onder andere de wegenis en riolering vernieuwd, werd er grond verworven en werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

In augustus dit jaar werd ten slotte de omgevingsvergunning goedgekeurd en werd het perceel verkaveld in 5 loten. De loten worden toegewezen op basis van een toewijzingsreglement dat conform de filosofie van het RUP werd opgesteld.

Er wordt dan ook veel belang gehecht aan de meerwaarde die de bedrijven voor Herne zullen bieden, de bedrijfseconomische situatie en de ecologische voetafdruk. De percelen zullen worden aangeboden tegen een gemiddelde prijs van 95€/m².

Alle documentatie met betrekking tot de verkoop vindt u op de gemeentelijke website. Kandidaat-kopers kunnen een dossier indienen tot 1 maart 2022.

Afbeeldingen: gemeente Herne

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?