Gemeente Galmaarden past zijn dienstverlening aan

Ook voor kleinere gemeenten hebben de maatregelen die de Veiligheidsraad gisterenavond bekendmaakte ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus een aanzienlijke inpakt.

Wat betekent dit voor de gemeente Galmaarden

Gemeentelijke dienstverlening (burgerzaken, vrije tijd, omgeving, OCMW, …)

De gemeentelijke diensten blij open zoals gewoonlijk. Er wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om niet-dringende bezoeken uit te stellen tot na 3 april 2020 om de risico’s te beperken. Uiteraard kunnen deze diensten je steeds via telefoon of mail verder helpen. 

Om een goede veiligheid en de gezondheid van onze senioren en personeelsleden te garanderen, heeft gemeente Galmaarden beslist om de personeelsleden van de dienstencheques en de poetsdienst van het OCMW tijdelijk vrij te stellen aangezien zij dagelijks in contact komen met mensen uit de risicogroep. 

Gemeentelijke zalen

Gemeente Galmaarden heeft beslist om tot eind mei geen boekingen meer te aanvaarden. Tot dan geldt er een reservatiestop op de gemeentelijke infrastructuur.

 Bibliotheek Galmaarden

De bib sluit haar deuren tot en met 3 april 2020. De inleverbus blijft wel geopend, zodat je alsnog materiaal kan inleveren. De uitleentermijnen worden verlengd.

 Containerpark

De ILvA-recyclageparken zullen de komende dagen volgens de normale openingsuren open zijn. Ook de afvalinzameling zal doorgaan volgens de afvalkalender. ILvA zal deze aanpak wel dagelijks evalueren. Houd hun communicatiekanalen dus goed in de gaten, mochten er wijzigingen zijn.

Speelpleinwerking paasvakantie

De speelpleinwerking in de paasvakantie blijft verzekerd. Wel raden we iedereen aan om kinderen, indien mogelijk, thuis te houden. Wij willen onze speelpleinwerking aanbieden als een verlengde van de noodopvang die op scholen georganiseerd wordt van 16 maart t.e.m. 3 april en wensen dus een noodoplossing te zijn voor kinderen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor kinderen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders of door personen die behoren tot de risicogroepen (diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, zwangere vrouwen of personen met een verzwakt immuunsysteem). Bij het organiseren van onze speelpleinwerking zullen we ook rekening houden met hygiëne, afstand, ventilatie ,…

Maar we adviseren iedereen die andere opvangmogelijkheden heeft, om de kinderen niet naar de speelpleinwerking te sturen, om zo de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen.

Ouders die hun kind al hebben ingeschreven voor de speelpleinwerking, maar die toch andere opvangmogelijkheden hebben gevonden, kunnen zich steeds uitschrijven.   marleen.segers@galmaarden.be - 054 89 04 35

 Evenementen

Aangezien alle evenementen ongeacht hun omvang worden afgelast, geldt dit ook voor volgende gemeentelijke evenementen:

-26/03: Kaffee Matinee 

-07/04: Dorpsrestaurant

-16/03-03/04: onderhoudsturnen (turnlessen voor 50-plussers) op maandag wordt afgelast (ook in de paasvakantie zijn er sowieso geen lessen voorzien)

Rust- en verzorgingstehuis De Zwaluw in Vollezele

Op vraag van de minister van Welzijn Wouter Beke zullen Vlaamse woonzorgcentra tot het einde van de paasvakantie standaard de deuren sluiten voor externe bezoekers. Een aantal uitzonderingen zijn toegestaan: externe zorgverstrekkers, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële taken mogen wel nog binnen. Zij dienen zich bij het binnenkomen wel te registreren. Bijkomende uitzonderingen worden toegestaan bij palliatieve patiënten of overlijdens. 

Voor meer info kan er contact opgenomen worden met De Zwaluw.

Akkerwinde in Vollezele

De inwoners van de Akkerwinde zullen apart ingelicht worden over de nodige preventiemaatregelen.

Voor de periode na 3 april zal er ten gepaste tijden meer info volgen.  

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?