Gemeente gaat site Sint-Barbarakapel beter beschermen

De site van de veldkapel, beter gekend als Sint-Barbarakapel, en de lindebomen, zomereiken er rond, zijn sinds 7 juni 2013 beschermd als monument. Acht jaar later gaat de gemeente uitvoering geven aan dit ministerieel besluit om het ‘monument’ in zijn geheel beter te beschermen. De bevolking krijgt daar inspraak in.

De Sint-Barbarakapel en de lindebomen staan op openbaar domein dat toebehoort aan de gemeente Lennik.  De zomereiken staan op de grens van het openbaar domein. De Barbarakapel, op een kleine dries aan het kruispunt van de Molenstraat, Oude Geraardsbergsestraat en Sint-Barbarastraat, heeft zijn plaats in de geschiedenis van Lennik en omgeving. Op de Villaretkaart uit 1745 wordt de kapel voor de eerste keer op kaart weergegeven.

Voorzitter Piet Borremans van de Masiuskring

De laatste restauratie van de kapel gebeurde in 1988 op initiatief van de Masiuskring en in samenwerking met de brandweer.

De plechtige inwijding vond plaats op 19 juni 1988 plaats in aanwezigheid van het voltallige Lennikse brandweerkorps dat zijn volledig wagenpark mee bracht. Sint-Barbara is trouwens de patroonheilige van de brandweer.

Vroeger trokken er ook kruisprocessies van uit Eizeringen langs de kapel.

Schade

Eind vorig jaar haalde de kapel het nieuws omdat er zich daar een mysterieuze ontploffing had voorgedaan, die ver in de omgeving te horen en te voelen was. Toen kwam ook aan het licht dat de kapel er slecht aan toe was. Er waren onder meer pannen van het dak geblazen (door de wind en/of de ontploffing?) en een houten balk onder het deurtje was helemaal rot geworden. Dat is intussen vervangen door enkele bakstenen. Enkele brandweerlieden plaatsten ‘nieuwe’ pannen op het dak. Even later lagen er weer enkele pannen op de grond. Uit een expertiserapport blijkt dat een restauratie dringend nodig is.

De gemeente liet een beheersplan opstellen. De aanleiding voor de opmaak van dit beheersplan is een initiatief van de gemeente Lennik om het beschermde houtige erfgoed in de gemeente op te waarderen op zes sites. Op 10 december 2019 werd er een onderzoekspremie toegekend voor ‘voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande ingrepen’.

In december 2019 en januari 2020 werd het veldwerk (inventarisatie en boomveiligheidscontroles) uitgevoerd en een adviesverslag opgemaakt door Ruben Rogier, Gecertificeerd European Tree Worker en European Tree Technician. Uit het onderzoek bleek dat de toestand van het beschermde houtige erfgoed vaak niet optimaal en soms zelfs zorgwekkend is. Daarom werd besloten tot het ondernemen van verdere stappen, waaronder het opstellen van beheersplannen.

Inspraak

Met verschillende eigenaars is er al contact geweest. Het ontwerpbeheersplan werd aan de eigenaars en aan de landbouwers, die de percelen bewerken, bezorgd voor opmerkingen. 

Opmerkingen en voorstellen kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2021 door iedereen ingediend worden via milieu@lennik.be of per brief naar gemeente Lennik, Markt 18 t.a.v. de milieudienst.

Nelleken

“De eerste actie op het terrein sinds 2010 was de aanplant bomen op Nelleken in 2019. Dit jaar maakten we haagbeuken vrij aan de Steenstraat en zorgden we voor bescherming van de eik in Tomberg. Na Tomberg ligt de focus op Zwijnenberg en Sint-Barbara, daarna komt Saffelberg aan de beurt. Dit zijn de zes beschermde sites met houtig erfgoed, al sluit ik niet uit dat we nog andere acties rond bomen doen”, zegt leefmilieuschepen Hendrik Schoukens.

“De verplichtingen zitten in  het beschermingsbesluit zelf. Door een beheerplan gaan we gesprek aan met eigenaars zoals tijdens onze acties op Nelleken en Tomberg.  En je krijgt dan ook subsidies. Dat is de meerwaarde. Concrete visie, acties en geld. Anders gebeurt er niets”, aldus de schepen.

Foto's zwart-wit: C Masiuskring

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?