Gemeente en OCMW stellen meerjarenplan voor aan hun inwoners

Woensdag 19 februari stellen gemeente en OCMW Galmaarden het meerjarenplan 2020-2025 voor aan hun inwoners. De inwoners komen er eveneens te weten hoe het bestuur de input van de verschillende participatiemomenten heeft verwerkt in het meerjarenplan. 

In het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode hadden het gemeente- en OCMW-bestuur de opdracht om een nieuw meerjarenplan uit te werken. Aangezien het bestuur wou inzetten op een nieuwe en doorgedreven participatieve aanpak, pasten ze dit meteen al toe voor dit meerjarenplan. Met de slagzin ‘Zeg het eens’ kwam het bestuur letterlijk naar haar inwoners toe.
Zo heeft het bestuur vorige zomer een aantal initiatieven rond burgerparticipatie georganiseerd (fotowedstrijd schoolgaande kinderen, seniorenbevraging tijdens het dorpsrestaurant, bevraging via bierviltjes tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk, bevragingen via Facebook-polls,…). Eind september werden er ook 3 participatieavonden georganiseerd in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele.

Op woensdag 19 februari, om 19.30 uur zijn geïnteresseerde inwoners welkom in de Baljuwzaal in het GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, waar het meerjarenplan 2020-2025 in grote lijnen wordt voorgesteld en komen de inwoners te weten wat het bestuur met de aangereikte ideeën, die tijdens de participatiemomenten aan bod zijn gekomen, gaat doen. Inschrijven is niet nodig.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?