Gemeente Dilbeek betreurt het kamperen aan schoolpoorten

DILBEEK - Het gemeentebestuur betreurt dat er vandaag al ouders en grootouders kamperen aan Dilbeekse scholen om hun kinderen tijdig in te schrijven voor volgend schooljaar. Schepen Jef Vanderoost maakt duidelijk dat noch de gemeente noch de scholen deze situatie konden voorkomen. "Ouders kamperen vandaag aan Dilbeekse scholen door een gewijzigd decreet en capaciteitsproblemen in onze buurgemeenten", klinkt het.

De bal ging vanochtend aan het rollen aan het Klavertje Vier in Sint-Martens-Bodegem. (zie foto en archieflink) De eerste wachtenden doken al op kort na 7u. De inschrijvingen gaan echter pas open op zaterdag. Intussen zouden ook al bezorgde ouders aan het Keperke in Itterbeek staan.

"De gemeente Dilbeek heeft geen demografisch capaciteitsprobleem. Er zijn voldoende plaatsen in onze basisscholen voor alle Dilbeekse kinderen", begint schepen van Onderwijs Jef Vanderoost. "Meer nog voor elke 100 Dilbeekse kinderen zijn er 121 plaatsen. Spijtig genoeg kampen heel wat van onze buurgemeenten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Asse,…) wel met een capaciteitsprobleem, waardoor heel wat kinderen die daar niet terecht kunnen, naar Dilbeek afzakken. Dit maakt de situatie vandaag aan de Dilbeekse schoolpoorten extra onaanvaardbaar. Het kamperen is een rechtstreeks gevolg van de regel ‘eerst komt, eerst maalt’ die algemeen van toepassing is voor inschrijvingen op school (na de voorrang voor broers en zussen). Hoewel we graag voorrang zouden geven aan Dilbekenaren, is dit vandaag decretaal niet mogelijk."

Het gemeentebestuur deelt de verontwaardiging die heel wat Dilbeekse ouders vandaag voelen. "Eén en ander is het gevolg van het inschrijvingsdecreet dat de Vlaamse Overheid heeft ingevoerd", zegt Jef Vanderoost. "De gemeente coördineert de laatste jaren zoveel mogelijk het inschrijvingsbeleid tussen alle Dilbeekse basisscholen, over de verschillende netten heen, ook al is ze enkel het schoolbestuur voor de gemeentescholen. Tijdens de vorige inschrijvingsperiode (voor schooljaar 2012-2013) werd zo afgesproken om de inschrijvingen te starten in september (broers en zussen) en oktober (iedereen) van het voorafgaande jaar. Die inschrijvingsperiode liep vlot: door de ruime spreiding in de tijd ontstond er geen ‘kampeer’-problematiek. Door een gewijzigd Vlaams inschrijvingsdecreet konden de inschrijvingen dit jaar niet vroeger starten dan maart. Zo veroorzaakte het nieuwe decreet, een sterke inkrimping van de inschrijvingsperiode en dus grotere angst bij ouders."

Het nieuwe inschrijvingsdecreet biedt wel de mogelijkheid om kamperen in de toekomst te vermijden. "Scholen kunnen in de toekomst met een aanmeldingssysteem werken, zoals vandaag al gebeurd in grote steden (Gent, Antwerpen, Brussel,…)", zegt Jef. "Daarbij kunnen extra ordeningscriteria, zoals de afstand woonplaats-school, in rekening worden gebracht. Ouders die dichter bij de school wonen hebben dan een grotere kans om hun kind in hun buurtschool in te schrijven. Zo’n systeem is ook niet perfect: heel wat van onze scholen liggen dicht bij de gemeentegrens. We pleiten daarom voor een afbakening van die afstand binnen de gemeentegrenzen of gewestgrenzen. Zo’n systeem lost evenwel het capaciteitsprobleem in andere gemeenten niet op, het wordt enkel minder zichtbaar."

Het gemeentebestuur bereidt op dit moment, samen met alle Dilbeekse scholen, de invoering van zo’n aanmeldingssysteem voor, met ingang van de inschrijvingsperiode voor schooljaar 2014-2015. "Het was niet haalbaar om dit reeds in te voeren voor deze inschrijvingsperiode", zegt Vanderoost. "De ‘spelregels’ van het nieuwe decreet werden door het ministerie pas bepaald bij omzendbrief van 5 juni 2012, terwijl het uitgewerkte dossier reeds tegen eind september 2012 bij de bevoegde ‘commissie voor leerlingenrechten’ moest zijn. Enkel grote steden, met een reeds bestaand aanmeldingssysteem, zijn hier in geslaagd. Het ontwikkelen van het benodigde softwaresysteem vraagt niet alleen tijd maar ook een grote financiële inspanning. Dilbeek wil daarom volgend jaar, via onderwijskoepel OVSG, gebruik maken van het nu ontwikkelde computersysteem in Gent en Antwerpen."

Archief

Lees ook : Dagenlang bibberen om plaatsje te bemachtigen op school in Sint-Martens-Bodegem
 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?