Gemeente Beersel krijgt 13 plaatsen in uitbreidingsronde kinderopvang

De Vlaamse Regering maakte recent bekend dat het tussen 2021 en 2024 zal investeren in 2.500 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. In de eerste uitbreidingsronde zijn er voor de gemeente Beersel 13 plaatsen voorzien. Het lokaal bestuur kan voor deze uitbreiding aan Opgroeien, het vroegere Kind & Gezin, op basis van de aanvragen advies uitbrengen.

De gemeenteraad van 16 december keurde de criteria en procedure goed. De criteria werden gekozen op basis van de lokale noden en de acties in het meerjarenplan. Het gaat hier over de nood binnen de deelgemeenten, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het engagement binnen het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning en het lokaal loket kinderopvang. Ten slotte zal ook de snelle omzetting van de toegekende plaatsen gestimuleerd worden.

Opgroeien zal in januari 2021 een oproep lanceren. Vanaf februari zullen de aanvragen dan ingediend kunnen worden. Het lokaal bestuur zal daarna voor elke aanvraag een gemotiveerde advies geven, samen met een score op 8, op basis van bovenstaande criteria. Ook opvangorganisatoren die nog niet actief zijn op Beersels grondgebied kunnen een aanvraag indienen.

De criteria en de procedure kunnen geraadpleegd worden via www.beersel.be/uitbreidingsronde

(Foto : Archiefbeeld)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?