Geen verhoging gebruikersvergoeding voor niet-gemeentelijke zalen.

De gemeente Pepingen sloot tussen 2007 en 2010 gebruikersovereenkomsten af met de eigenaars van de niet-gemeentelijke zalen ’t Zaaltje te Beert, Parochiehuis in Elingen, Polyvalente zaal te Pepingen en het ontmoetingscentrum Ter Loo te Bellingen.

 Door deze overeenkomsten kunnen de lokale verenigingen gratis gebruik maken van deze zalen voor alle niet-commerciële activiteiten zoals vergaderingen, bijeenkomsten, kooklessen, stages of repetities. Hierdoor kreeg het Pepingense verenigingsleven meer ademruimte. De zalen worden nu ook vaker gebruikt en het aantal niet-commerciële activiteiten nemen toe.

 “De energiekosten van de verschillende locaties stijgen jaarlijks spectaculair. Verder drijven investeringen, om te voldoen aan bepaalde vereisten inzake comfort, de kosten voor de zalen op. Dat deze kosten hoog kunnen oplopen blijkt uit de enorm verhoogde budgetten die het bestuur heeft voorzien voor het onderhoud van de eigen-gemeentelijke zalen”, stelt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem vast.

 Aangezien de vergoedingen sinds de goedkeuring nooit aangepast werden, stelde de CD&V-fractie tijdens de gemeenteraad van 24 september 2019 voor om in 2020 de gebruiksvergoedingen te verhogen. Dit voorstel gebeurde in overleg met de verschillende beheerders. Verder stelde de CD&V voor om vanaf 2021 de gebruikersvergoedingen jaarlijks aan te passen, volgens de index van de consumptieprijzen.

 “De aanwezige oppositie was het voorstel genegen, maar de LVB gemeenteraadsleden stemden tegen het toegevoegde punt. De meerderheid vond de tijd nog niet rijp om deze verhoging toe te kennen”, aldus Van Cutsem.

 De huidige situatie is volgens CD&V voor de uitbaters niet meer houdbaar. Ze vrezen dat op termijn de goede werking van de vele vrijwilligers hierdoor in het gedrang komt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?