Geen vergunning voor kweekcentrum voor duiven

Het gemeentebestuur ontving van Flanders Collection een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van duivenhokken, dienstgebouw, bedrijfswoning en erfverharding en de exploitatie van een kweekcentrum voor duiven in Varent in Asse.

Het college heeft in zitting van 10 januari 2022 de omgevingsvergunningsaanvraag geweigerd omdat de aanvraag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, noch met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

"Er is onvoldoende aangetoond dat de hinder, de effecten op het leefmilieu, de wateren, de natuur en de mens veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, zelfs bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt", laat het bestuur weten.

Bij iedere beslissing van het college inzake omgevingsvergunningen zijn er dertig dagen om in beroep te gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?