Geen veiligheidsmaaien langs de fietspaden in Pepingen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 juni 2020 werd het punt "SAVE actieplan - verkeersveiligheid” ter goedkeuring voorgelegd. In dit plan werden concrete acties gekoppeld aan doelstellingen. In kader van de doelstelling “Geef bij onderhoud prioriteit aan fietsers en voetgangers” deed de CD&V-fractie een voorstel om "het veiligheidsmaaien langs fietspaden" als punt toe te voegen aan het actieplan.

“In het voorjaar belemmert het overhangend gras en onkruid het gebruik van de fietspaden en hierdoor moeten de fietsers frequent uitwijken naar de rijweg. Het bermbesluit bepaalt echter dat er pas mag gemaaid worden na 15 juni. Maar een vroegere beperkte maaibeurt langs de rand van de verharding in functie van de verkeersveiligheid is toegelaten. Zoals bij de meeste gemeenten zorgt de zogenaamde veiligheidsmaaibeurt er voor dat de fietspaden niet dicht groeien. Vanuit veiligheidsoverweging vroeg CD&V om de grasbermen aan alle fietspaden jaarlijks toe te voegen aan de lijst van het veiligheidsmaaien. Zij vinden enerzijds dat de gemeente investeert in de aanleg van kwalitatieve fietsvoorzieningen maar anderzijds is echter het op peil houden van dit kwaliteitsniveau een veel grotere uitdaging voor de gemeente. Daarom vroeg de CD&V-fractie aan de gemeenteraad een daadkrachtig signaal door deze actie toe te voegen. Het constructief voorstel kon echter niet op de steun rekenen van de LVB-meerderheid en werd weggestemd”, zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Inspraak actieplan

Bij de goedkeuring van het SAVE-charter op 26 maart 2019 werd door de CD&V-fractie de suggestie gedaan om zowel meerderheid als oppositie te betrekken bij het stappenplan. Volgens CD&V is verkeersveiligheid iets waar er samen aan gewerkt moet worden. Daarom betreurt CD&V dat het actieplan werd opgesteld zonder inspraak van gemeenteraadsleden en burgers. “CD&V zal het niet nalaten om in de toekomst hun ideeën rond verkeersveiligheid in toegevoegde punten om te zetten. In tegenstelling tot de weinig constructieve houding van LVB ondersteunde CD&V wel het actieplan. Want één van de speerpunten van het programma waarmee CD&V Pepingen naar de kiezer trok, was “een veilige en mobiele gemeente” en daar zal CD&V blijven voor gaan”, aldus Peter Van Cutsem.

Ingezonden foto's


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?