Geen toelating voor wegenis van verkaveling Goudkasteeltje

Het schepencollege en de gemeenteraad van Halle hebben beslist om geen toelating te geven voor de aanleg van nieuwe wegenis voor de verkaveling Goudkasteeltje in Buizingen. Het ingediende dossier zou volgens de stad Halle een te grote druk leggen op de mobiliteit in de buurt en voorziet te weinig groen.

Projectontwikkelaar Durabrik nv wil het Goudkasteeltje aan de Paul Turcksinstraat in Buizingen slopen, bomen op het terrein rooien en er 15 nieuwe woningen bouwen. Daarvoor is ook de aanleg van een nieuwe openbare weg nodig.

Te veel mobiliteitsdruk, te weinig groen

Het stadsbestuur heeft het dossier grondig bestudeerd. Het stadsbestuur is van mening dat de verkaveling Goudkasteeltje te klein is om naast de bestaande voetweg een volwaardige weg aan te leggen voor gemotoriseerd verkeer. Ook de parkeerdruk zou in de omliggende straten te groot worden als het project wordt gerealiseerd. Het schepencollege en de gemeenteraad zijn ook van oordeel dat er in de plannen te weinig groene ruimte is voorzien. Het project houdt op geen enkele manier rekening met de huidige biodiversiteit en vegetatie, die van groot belang zijn voor de levenskwaliteit in de buurt. Er is daarom beslist om geen toelating te geven voor de aanleg van de nieuwe openbare weg die nodig is om de verkaveling Goudkasteeltje in Buizingen te realiseren.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?