191.271€ uit corona-noodfonds gaat integraal naar Londerzeelse verenigingen

Vlaams minister Dalle besliste naar aanleiding van de eerste lockdown om 87 miljoen euro vrij te maken om de sociale cohesie in de gemeenten te herstellen. De gemeenten konden dit geld inzetten ter ondersteuning van ontmoetingsplaatsen, toerisme in eigen land of verenigingen. Ze beslisten hierbij zelf hoe deze steun in 2020 of 2021 ingezet werd om structurele maatregelen te nemen of om organisaties in acute nood financieel te redden. 

De dienst vrije tijd organiseerde een bevraging bij de zowat 104 jeugd-, cultuur- en sportverenigingen om de meest optimale verdeling van het aan Londerzeel toegekende bedrag van 191.271€ te bepalen. Waar gelukkig zowat de helft aangaf quasi geen financiële problemen te kennen omwille van de lockdown, bleken vooral de verenigingen met eigen infrastructuur zwaar getroffen. De gemeente werkte een eerste verdeelsleutel uit en legde dit voor aan de verenigingen. Op basis van de ontvangen feedback werd dit nog bijgestuurd, waarna de aanwending van het noodfonds definitief werd goedgekeurd op de gemeenteraad van vandaag.

Burgemeester Conny Moons (LWD) beseft dat het een moeilijke oefening was: “In Londerzeel heerst al lang de gewoonte om subsidies zomaar uit te delen, waarbij zowat elke vereniging een beetje krijgt. Wij hebben dit bewust anders aangepakt om doelgericht en structureel te ondersteunen, in lijn met de betrachting van de minister.”

Het goedgekeurde subsidiereglement bevat een evenwichtige mix van rechtstreekse steun aan individuele verenigingen op basis van aangetoond financieel verlies en gestructureerde ondersteuning aan alle verenigingen om de werking in moeilijke corona-omstandigheden te kunnen heropstarten.

Schepen van vrije tijd Dimi Robbyns (LWD) licht toe: “Een eerste 75.000€ gaat naar de 15 verenigingen met eigen infrastructuur, met een maximum van 5.000€ per vereniging.  Nog eens 75.000€ gaat naar de getroffen verenigingen zonder eigen infrastructuur, met een maximum van 2.000€ per vereniging. Voor deze laatste verenigingen voorzien we tevens 31.271€ om twee tijdelijke coronapoetsers in te zetten. Zo garanderen we dat de gemeentelijke infrastructuur steeds extra ontsmet wordt voor en na elk gebruik en hoeven de verenigingen hier zelf geen inspanningen voor te doen. Tevens zetten we onze vrijwilligerswerking open voor alle verenigingen die extra handen nodig hebben. Bovendien zorgen we, met de hulp van een lokale ondernemer, voor een gratis corona-veilige repetitieruimte voor fanfares en andere cultuurverenigingen zolang de pandemiemaatregelen duren.”

De laatste 10.000€ gaat naar jeugdhuis ODT, voor wie de corona-maatregelen extra hard aankwamen. Schepen Robbyns volgt hiermee het advies van de jeugdverenigingen om zeker de meest noodlijdende vereniging te redden: “Dankzij deze injectie kan ODT rampjaar 2020 overleven, waarna we als gemeentebestuur mee zullen werken aan een structurele oplossing.”

Burgemeester Moons besluit: “Ondertussen weten we dat de 2de lockdown onze verenigingen opnieuw hard treft. Hopelijk kunnen we vanuit de minister nog extra middelen bekomen om bijkomende steun te geven.”  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?