Geen testmoment BE-Alert in Pepingen

Op donderdag 7 oktober zetten vele gemeenten het alarmeringsplatform BE-Alert in tijdens een grootschalig nationaal testmoment. Het doel van dit testmoment was voornamelijk om de capaciteit van BE-Alert op de proef te stellen tijdens een piekbelasting. De gemeente deed niet mee.

BE-Alert een belangrijk hulpmiddel om snel alarm te kunnen slaan. Op een mondelinge vraag van CD&V-gemeenteraadslid Peter Van Cutsem aan het schepencollege bleek dat de gemeente Pepingen niet deelnam aan het testmoment van BE-Alert op 7 oktober 2021. Bij monde van Saskia Beeckmans achtte het college van burgemeester en schepenen het niet nuttig om hieraan deel te nemen omdat alles naar behoren werkt.

“Dat een ramp of incident vele vormen kan aannemen konden we het voorbije jaar helaas meermaals ervaren. Daarom is BE-Alert een belangrijk hulpmiddel. Spijtig dat de gemeente niet deelnam want door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien maken we onze inwoners bewust van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie” zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

In de aandacht

Het testmoment was tevens de ideale gelegenheid om de inwoners die nog niet zijn ingeschreven op te roepen om dit te doen op de website www.be-alert.be.

“Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alert-bericht krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. Burgers correct én snel informeren is bij crisismomenten immers ontzettend belangrijk”, besluit gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Schepen Saskia Beeckmans antwoordt;: "De testmomenten van be-alert zijn eerder bedoeld voor de gebruikers. Onze administratie heeft al dergelijke grote ervaring opgebouwd dat voor hen die testmomenten geen bijkomende meerwaarde meer bieden. De gemeente heeft zich enkele jaren geleden op be-alert ingeschreven en betaalt daar ook een abonnement voor. Op regelmatige tijdstippen publiceren we daarover wel eens iets, naast de campagnes die vanuit de federale overheid worden gevoerd. We zien trouwens dat het aantal inschrijvers op be-alert jaar na jaar stijgt."

 "De communicatie van noodsituaties gebeurt ook niet alleen via deze applicatie. Zoals be-alert zelf aangeeft op haar website zijn andere communicatiemiddelen soms beter afhankelijk van het moment, de plaats en het soort risico. Desalniettemin wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals op te roepen in te schrijven op be-alert via de website www.be-alert.be/nl . De inschrijving en het gebruik is voor de burger volledig gratis en wordt vandaag voornamelijk door de federale overheid gebruikt om te verwittigen in geval van noodsituaties", aldus de schepen.

 

 

Mvg,

 

Saskia Beeckmans

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?