Geen rechtstreekse verbinding meer tussen Nering en afrit Beersel

In overleg met de gemeente Beersel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om de rechtstreekse verbinding van de woonstraat Nering met de afrit Beersel op de binnenring van Brussel af te sluiten. Deze maatregel moet de verkeersveiligheid verhogen.

Alle inwoners van de Nering ontvangen hierover eerstdaags een informatiebrief van het Agentschap van Wegen en Verkeer. "Het was voorzien dat alle inwoners eerst geïnformeerd werden. Het nieuws stond echter per vergissing al eerder te lezen op de website van het AWV. We betreuren dit", laat het gemeentebestuur van Beersel weten. "Er was een duidelijke afspraak met AWV dat de bewoners van de Nering eerst zouden geïnformeerd worden."

Knippen

Het "knippen" van de rechtstreekse verbinding van de woonstraat Nering met de afrit Beersel op de binnenring van Brussel gebeurt door het plaatsen van veiligheidsstootbanden over de aansluiting met de woonstraat. "Daardoor kan ook de pechstrook verder worden doorgetrokken en behoudt de afrit het statuut van snelweg tot aan de Beerselsestraat. Alle woningen ter hoogte van deze aansluiting behouden hun bestaande inrit", aldus het gemeentebestuur. "Omwonenden zullen in de toekomst dan ook via de Beerselstraat hun woonstraat Nering kunnen bereiken. De bestaande verharding in Nering ter hoogte van de aansluiting met de afrit blijft bestaan, zodat een keerbeweging mogelijk blijft."

"Deze beslissing is genomen omwille van de verkeersveiligheid, gezien het potentiële risico op ongevallen door de rechtstreekse aansluiting op een deel van de snelweg. Voor omwonenden blijven de opritten van de woningen tijdens de werken met de mobiele werf bereikbaar. Er wordt ook geen parkeerverbod ingesteld."

Het plaatsen van de veiligheidsstootbanden is voorzien op dinsdagnamiddag 31 mei.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?