Geen gemeenteraad in Bever want Algemeen directeur is ziek

Op dinsdag 21 december stond de laatste gemeente- en OCMW- raad gepland. De uitnodiging en de jaarrekening werd reeds overhandigd aan de raadsleden op 6 december 2021. Op aandringen van het onafhankelijk raadslid Geunens om ook de agenda te bezorgen binnen de wettelijke termijn (op maandag 13 december) kwam echter geen gehoor. Op dinsdag 14 december kwam Burgemeester Willem  dan met de mededeling dat de gemeente en OCMW Raad niet kon doorgaan wegens afwezigheid van de algemeen directeur.

“Dit is erg vreemd want het decreet lokaal bestuur zegt in artikel 19 dat het de Voorzitter van de gemeenteraad is die de Raden bijeenroept en de agenda bezorgt. Op die manier laat het bestuur dus weten dat ze zonder hun algemeen directeur stuurloos zijn en de werking van de gemeente niet kunnen waarborgen. Dit is erg verontrustend om vast te stellen”, stelt Rudi Geuens.

Ook een klacht aan een vennootschap uit Bever, ingegeven door het OCMW bestuur, wordt ontkend door de voorzitter van het OCMW. Daarmee geeft hij ook aan dat hij geen verantwoordelijkheid heeft in de communicatie naar buiten uit. In een schriftelijke mededeling laat hij immers weten dat ‘hij van niets weet’. Nochtans werd de informatie gebruikt in een bevel door de politierechtbank van Halle.

Binnen 3 weken staat er een burgemeesterswissel op stapel. “Misschien zal de gemeente dan wat meer bestuurskracht uitstralen hoewel de verwachtingen t.a.v burgemeester Cattie niet bijzonder hoog gespannen zijn”, besluit Geunens.

Burgemeester Dirk Willem bevestigt dat de Algemene Directeur met ziekteverlof is tem 23 december. “Ze had gehoopt terug te komen op 13  december, de dag om de agenda van de raden door te sturen, maar dat is haar niet gelukt. De gemeenteraad zal nu waarschijnlijk doorgaan op 4 januari.”

“We zijn zeker niet stuurloos zoals raadslid Geuens beweert. Integendeel, iedere burger wordt op tijd geholpen. Wat die klacht ‘van het ocmw’ betreft, heb ik hem meermaals een kopie van dit schrijven gevraagd, maar nog nooit niks ontvangen. En wat hij schrijft van mijn opvolger is een raadslid onwaardig”, besluit de burgemeester.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?