Fedasil bereidt de opening voor van een opvangcentrum in Dilbeek

In het voorjaar van 2022 opent Fedasil een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen in een gebouw van de CM in Dilbeek. In datzelfde gebouw aan de Kattebroekstraat werden eerder ook al kwetsbare minderjarigen opgevangen door de organisatie Minor Ndako.

Fedasil wordt al meerdere maanden geconfronteerd met een grote druk op het opvangnetwerk. Door een gebrek aan plaatsen blijven sommige personen die zich bij het aanmeldcentrum in Brussel (Klein Kasteeltje) aanmelden, op straat, zonder enige opvang.
In deze context tracht Fedasil snel de opvangcapaciteit te verhogen om zo alle personen die bescherming vragen in ons land, een veilige opvangplaats te kunnen bieden.

In het opvangcentrum in Dilbeek zal Fedasil 51 niet-begeleide minderjarigen opvangen. Minderjarigen die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen, volgen een ander traject dan volwassen asielzoekers. Na een eerste kort verblijf in een Observatie- en Oriëntatiecentrum, stromen de jongeren in een tweede fase door naar een centrum als dat van Dilbeek.
De jongeren verblijven er in een afzonderlijke leefgroep, met een eigen team van begeleiders en opvoeders. Ze worden begeleid in hun schoolloopbaan en voorbereid op een meer zelfstandig leven.

Na de nodige aanpassingswerken zal het centrum kunnen openen in maart 2022. Er worden 30 medewerkers aangeworven voor de begeleiding van de jonge bewoners. Deze vacatures worden gepubliceerd op onze website www.fedasil.be.

Opvangnetwerk Fedasil

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 82 collectieve opvangcentra en individuele woningen van het OCMW en andere organisaties. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 97%.

Verzet tegen jongerenopvang

De plannen vallen niet in goede aarde bij Vlaams Belang. De partij broedt op juridische procedures en plant een protestactie.  

Kris Peeters, Dilbeeks gemeenteraadslid voor Vlaams Belang meent dat de gemeente vandaag reeds te kampen heeft met buitensporig veel grootstedelijke problemen als gevolg van de nabijheid van onder meer Molenbeek en Sint-Agatha Berghem. “Dilbeek is een gastvrije gemeente, maar op een bepaald moment is de emmer vol en dit asielcentrum is de druppel te veel. Het absorptievermogen is niet bereikt, het is overschreden.” Peeters: “Ik begrijp dan ook niet dat het gemeentebestuur, onder leiding van N-VA, niet de minste krimp geeft tegen dit project, zeker gezien de ligging.” “Het is onbegrijpelijk dat er bij het vestigen van asielcentra geen rekening gehouden wordt met de lokale situatie en de specifieke omgeving - en vooral zonder inspraak van de buurtbewoners. Men beslist dit boven de hoofden van de mensen, ongeacht de impact ervan.”

De partij laat alvast weten op de gemeenteraad een motie te laten stemmen om formeel verzet aan te tekenen tegen dit centrum. Eerder keurde de gemeenteraad van Boom een gelijkaardige motie tegen een asielcentrum (voor volwassenen) unaniem goed. “Wij verwachten van alle partijen die het welzijn van de Dilbeekenaren nastreven, dat zij dit zullen steunen”, aldus Peeters. De partij kondigt daarnaast ook een grootscheepse protestactie en een petitie aan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?