Gedenkplaat voor Gooikse soldaten van Napoleon

GOOIK – Op de gevel van het gemeentehuis van Gooik werd een nieuwe gedenkplaat onthuld  ter ere van de vele tientallen Gooikse (Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen) jongens, die opgeroepen zijn om te gaan vechten in de legers van Napoleon, en waarvan er ook heel veel gestorven zijn. Zij hadden tot nu toe nog geen 'herdenkingsmonument' gekregen.

 Deze gedenkplaat is er gekomen op voorstel van Serge Moonens, schrijver van het boek 'Gooiks bloed voor Napoleon', vorig jaar uitgegeven door Heemkundige Kring van Gooik. Dierik Potvlieghe ontwierp de gedenkplaat.

Serge Moonens kon zo 65 namen weervinden maar alleen al voor Gooik werden er al 183 jongens opgeroepen. De meesten kwamen niet terug. Ze verdwenen in de veldslagen en kwamen nooit terug. Hun familie kreeg nooit nieuws van hen. Voor Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen ging het om enkele honderden jongens.

De gedenkplaat bevat geen namen omdat die moeilijk weer te vonden waren. De Fransen noteerden de namen, zonder het minste respect voor de taal van de rekruten. Op de plaat staan twee brigands, op klompen, die streden in de boerenkrijg.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?