GECORO op zoek naar deskundigen

Voor de samenstelling van de nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is de gemeente Beersel nog op zoek naar deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

Dergelijke commissie adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen.

Om in aanmerking te komen, moet je actief bezig zijn (of geweest) op het vlak van ruimtelijke ordening door je beroep of via verenigingswerk of een opleiding hebben genoten die betrekking heeft met ruimtelijke ordening. Je moet bovendien woonachtig zijn in Beersel.

Interesse?

Kandidaturen kunnen schriftelijk overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en dit vóór 30 september 2019. Uit je kandidatuur moet blijken dat je in aanmerking komt als deskundige.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?