Gebedsuur voor priesterroepingen in Tollembeek

Op woensdag 26 juli 2017 vond er in de Sint-Martinuskerk van Tollembeek een gebedsuur voor roepingen plaats.

De Heilige Mis werd gevolgd door het rozenkransgebed en aanbidding van het Heilig Sacrament.

De Mis werd opgedragen door de pasgewijde priester Servaas Bosch. Hij werd op 2 juli door kardinaal De Kesel in Mechelen tot priester gewijd en is de enige priesterwijding dit jaar voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Pastoor Penne was ook aanwezig om te concelebreren.

“Nu het aantal priesters in onze streek heel miniem begint te worden en alle gelovigen het grote priestertekort voelen is het goed om voor priesterroepingen samen te bidden” roept pastoor Penne op. “Ik wil allen die deze intentie ter harte gaat en die aanwezig waren bijzonder danken om een uurtje samen te bidden met deze pasgewijde priester”.  

Wie is priester Servaas Bosch?

Servaas Bosch (35) behaalde een master toegepaste economische wetenschappen aan de UHasselt. Na zijn studies werkte hij als strategisch adviseur voor industriële organisaties en begon een doctoraat in management aan ESADE Business School, waarvoor hij naar Barcelona verhuisde. Ondertussen groeide een sluimerende roeping uit tot het verlangen priester te worden. In het voorjaar van 2010 meldde hij zich als kandidaat in het Johannes XXIII-seminarie te Leuven om er in september de priesteropleiding aan te vangen. In het kader van de opleiding deed hij zijn pastorale stage in Zoutleeuw. In september 2015 wijdde aartsbisschop Léonard hem tot diaken. Hij zette zijn diakenstage in Zoutleeuw verder, samen met de lerarenopleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen en een bachelor wijsbegeerte aan de KU Leuven. Kardinaal De Kesel zond hem in september 2016 naar Rome om er een master theologie te behalen aan de Gregoriaanse universiteit. Na zijn priesterwijding zal hij nog een academiejaar in Rome verblijven om er zijn studies af te ronden.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?