GBS De Knipoog Tollembeek preventief gesloten

Het schoolbestuur heeft na het bijeenroepen van de crisiscel op zondag 31 januari 2021 om 19 uur beslist om de school GBS De Knipoog in Tollembeek gedurende een week te sluiten uit voorzorg. Ook werd beslist om vandaag 1 februari 2021 nog alle leerlingen van de lagere school en alle leerkrachten te laten testen.

Zondag werd er de hele dag druk overleg gepleegd in een eerste fase tussen de schooldirectie, het CLB en het schoolbestuur. Een belangrijk aantal COVID-testresultaten van leerlingen in GBS De Knipoog bleek positief. Deze vaststelling leidde tot het samenroepen van de gemeentelijke crisiscel, aangevuld met de verantwoordelijke dokter van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de federaal gezondheidsinspecteur, de medisch expert van de eerstelijnszone Pajottenland, het CLB, de preventiediensten, het college van burgemeester en schepenen (schoolbestuur) en uiteraard de schooldirectie.

Uit het overleg werd duidelijk dat uit preventief oogpunt de lagere school best gesloten kon worden gedurende een week en om alle leerlingen aan een dubbele test te onderwerpen.

Omwille van capaciteitsproblemen bij de kleuterjuffen (in quarantaine), moet wegens overmacht ook de kleuterafdeling een week dicht.

 Alle ouders werden nog meteen diezelfde avond telefonisch en per mail ingelicht via de school.

“Op enkele uren tijd werd met de hulp van het AZG en UZ Leuven, ook voor hen is het een eerste opdracht, een mobiel testcentrum opgericht in het Baljuwhuis. Daar zorgden de gemeentelijke diensten ervoor dat er deze namiddag ongeveer 200 kinderen en leerkrachten getest kunnen worden. De kinderen worden door de school zelf uitgenodigd om zich in de namiddag allemaal te laten testen. Vrijdag aanstaande ondergaan ze een tweede test. De resultaten zullen ons leren of we maandag de deuren opnieuw kunnen openen. We duimen alvast”, zegt schepen van onderwijs Marleen Merckaert.

Lees verder onder deze foto:

 De andere scholen in Galmaarden blijven voorlopig van onheil gespaard. Enkel in het 6de leerjaar van GBS Galmaarden werden enkele leerlingen preventief in quarantaine geplaatst.

“Het kan niet genoeg benadrukt worden: respecteer de gouden basisregels als afstand houden en handen wassen. We sluiten een risico nooit 100% uit, maar we maken het zo alvast een stuk moeilijker”, aldus Marleen Merckaert.

 Als schoolbestuur willen we uitdrukkelijk alle spelers in dit proces bedanken, vooral ook de schooldirectie en haar onderwijsteam én het CLB voor hun enorme gedrevenheid en waakzaamheid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?