Galmaardse Groene Pluim voor Luc Nijs

De Galmaardse Milieuraad beloont voor de derde maal goede initiatieven ten bate van ons milieu. De eerste keren vielen  de zwerfvuil opruimers van Zonnelied en De Okkernoot in de prijzen.

“We willen niet met beboeten maar met belonen een groene inzet stimuleren”, zegt Kathy Vandekerckhove, voorzitter van de Galmaardse milieuraad

Deze keer komt de Groene pluim toe aan een persoon en niet aan een organisatie of vereniging zoals vorige keren, maar gaat de wel verdiende Groene Pluim naar Luc Nijs, inwoner van Tollembeek.

Idealist

Luc Nijs is een sympathieke idealist die sociaal geëngageerd is en talrijke milieu initiatieven mee helpt realiseren. “Van o.a. dr. Prove, voorzitter van vzw De mark, verneem ik dat hij onmisbaar is bij de jaarlijkse natuurstage! Hij helpt de kinderen met laarzen, pak en zak en proviand van de ene bestemming naar de andere. Op een boeiende manier wijdt hij de kinderen in over de bijzonderheden en geheimen van de natuur, de symbiose en het broze evenwicht ervan.”, zegt Kathy Vandekerkhove, miliieuraadvoorzitter.

Luc was directeur van een school, zijn krachtige stem en charisma getuigen hiervan. Het mag allemaal luidop gezegd worden want hij blijft steeds bescheiden, niet op de achtergrond want hij valt op door zijn nooit vermoeide glimlachende uitstraling.

Aankoopbon

Het is de bedoeling ieder trimester een burger van Galmaarden of een Galmaardse vereniging in de bloemen (pluimen) en in ‘the picture’ te zetten,  die iets doen of gedaan hebben dat ons groen ten goede komt.  Dit zien we heel breed en kan gaan van waterzuivering, ecologische woningbouw, een educatief initiatief...de lijst is niet limitatief. Wettelijke verplichtingen kunnen hier niet onder vallen.

De winnaars krijgen van het gemeentebestuur een aankoopbon van 100€ en een aandenken om hen te bedanken en aan te moedigen voor hun bewezen groene dienst.

Groen Fluim

Helaas moest er ook een Groen Fluim uitgereikt  worden. “Ja die ene letter maakt het verschil, het verschil van het totaal tegenovergestelde. Zo zijn er ook mensen die uit winstbejag de bomen rooien op hun terrein en een bestemmingswijziging trachten door te voeren, van weidegrond naar akkerbouw. De gekapte bomen werden tot nu toe niet herplant in navolging van het kapreglement. Deze bomen voorzien ons van zuurstof en dienden als windscherm op de helling waar ze alle 30 stonden. We vermelden geen naam maar wie' het schoentje past, trekke het aan'”, aldus miliieuraadvoorzitter Kathy Vandekerkhove.

Zie ook: Luc Nijs deelt Groene Pluim

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?