Galmaarden stelt niet te veel personeel te werk

Volgens de N-VA-fractie telt de gemeente Galmaarden te veel personeel. De partij stelt voor om personeelsleden, die met pensioen gaan, niet te vervangen.

Bij de voorstelling van de begroting werd bekend gemaakt dat de gemeente twee extra zou aanwerven. De N-VA rekende uit dat er in de gemeentelijke diensten 17 personeelsleden per 1.000 inwoners zouden werken. In de Vlaamse gemeenten bedraagt het aantal werknemers per 1.000 inwoners gemiddeld 9 mensen. Volgens gemeenteraadslid Rudy Thiebaut telt Galmaarden dus bijna dubbel zo veel werknemers. N-VA is geen voorstander van naakte ontslagen maar stelt voor om gepensioneerden niet meer te vervangen om zo de loonkost te drukken.

Op de gemeenteraad van dinsdag weerlegde de burgemeester de cijfers. “Uit de recentste Belfiusstudie over het jaar 2015 blijkt dat de gemeente Galmaarden 7,4 personeelsleden te werk stelt per 1.000 inwoners. Dat is nog ver verwijderd van de  genoemde 17. Vermoedelijk komt men aan 17 door het aantal ‘hoofden’ ipv de voltijds equivalenten van gemeente en OCMW samen te tellen”, zegt Pierre Deneyer.

Maar er zijn wel ook een aantal omstandigheden die er voor zorgen dat de huidige personeelsbezetting verantwoord blijft. “Er is de stijgende werklast en de bijhorende specialisaties, de hogere eisen van de burger, de integratie van gemeente en OCMW die tijdelijk extra inzet van personeel vragen en het gemeentelijk onderwijs met de poetsdienst, busdienst en kinderopvang”, legt de burgemeester uit.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?