Galmaarden ontruimt aantal graven op begraafplaats

De gemeenteraad besliste op 29 maart 2011 om op de begraafplaats Galmaarden de grafzerken en de gedenktekens van de graven op het park III met nummers B1 tot en met B300 te verwijderen. De grafrust is geruime tijd overschreden en de nood aan nieuwe begraafplaatsen groeit.

 

De grafzerken en de gedenktekens mogen door de nabestaanden worden verwijderd gedurende een termijn vanaf 16 oktober 2017 tot uiterlijk 15 oktober 2018.

 

In afwijking op artikel 31 van het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen mogen particulieren ook op zaterdag deze werkzaamheden uitvoeren. Deze afwijking geldt niet voor aannemers. Na deze termijn zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens ambtshalve door de gemeentelijke diensten worden verwijderd.

 

Meer informatie over deze beslissing is te bekomen bij de dienst burgerlijke stand, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden, tijdens de normale openingsuren van het gemeentehuis.  Bijkomende inlichtingen kunnen eveneens worden bekomen op het telefoonnummer 054/59 61 76 of e-mail cindy.goossens@galmaarden.be of op het telefoonnummer 054/59 61 77 of e-mail kevin.zoete@galmaarden.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?