Galmaarden koopt krachtige borstelmachine

De gemeente Galmaarden heeft beslist om over te gaan tot de aankoop van een borstelveegmachine ter waarde van 102.850 euro (incl. BTW).

Volgens N-VA Galmaarden is het gemeentebestuur door getreuzel een subsidie van 50% vanwege OVAM mislopen. Ondertussen heeft de gemeente ook jaarlijks om en bij de 20.000 euro betaald aan een externe firma om te komen borstelvegen in de gemeente.

“Het is triestig om vast te stellen dat door een gebrek aan daadkracht van het gemeentebestuur onze inwoners opgezadeld worden met een serieuze factuur”, stelt N-VA-raadslid Rudy Thiebaut. In een naburige gemeente werd in 2014 ook een borstelveegmachine geleverd ter waarde van 115.000 euro, waarvan 50%  gesubsidieerd werd door OVAM. Helaas heeft onze gemeente nagelaten om in te tekenen op dit initiatief, waardoor nu de volle pot dient betaald te worden. Blijkbaar heeft de gemeente ook niet geopteerd voor een gezamenlijke aankoop of gebruik van dergelijke machine met buurgemeentes. We kunnen alleen maar hopen dat deze nieuwe borstels Galmaarden zullen schoonvegen”, besluit N-VA-raadslid Rudy Thiebaut.

Schepen van Openbare Werken Armand Biesemans (CD&V) weerlegt de kritiek van de N-VA.  “Tijdens mijn toelichting over de aankoop van een borstelveegmachine heb ik overduidelijk gesteld dat wij voor de bestrijding van het onkruid langs onze gemeentewegen niet lichtzinnig te werk zijn gegaan en de technische diensten voorafgaandelijk deze aankoop de verschillende bestrijdingsmethoden heeft onderzocht en zorgvuldig tegenover mekaar hebben afgewogen.”

“Zo werden o.a. meerdere demonstraties bijgewoond van meerdere onkruidbestrijdingsmachines gebaseerd op verschillende methoden zoals o.a. hete lucht, infraroodbestraling, verbranding, oververhitte stoom en borstelen. Uiteindelijk bleek dat het borstelen de meest afdoende manier was om de randen van onze wegen onkruidvrij te maken. Bovendien hebben wij geopteerd om een veegmachine aan te kopen met voldoende krachtige afzuigmotor teneinde niet alleen het onkruid maar tevens het zwerfvuil te kunnen bestrijden en zelfs blikken en flessen te kunnen opzuigen” zegt Armand Biesemans.

Recente machine

“Zo’n machine, die zeer compact en voldoende wendbaar is om ook de moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen reinigen en tevens een voldoende krachtige afzuigmotor heeft, is pas recent op de markt. Dit is dan ook een van de redenen waarom wij nu pas zijn overgegaan tot de aankoop ervan”, zegt de schepen.

Armand Biesemans herhaalt dat deze machine dus niet alleen ingezet zal worden om de gemeente onkruidvrij te maken maar ook net te houden. “Om dit te bereiken zal deze machine quasi dagdagelijks dienen ingezet te worden en kon een gezamenlijke aankoop met andere gemeenten niet aangehouden worden”, besluit Armand Biesemans.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?