Galmaarden herschikt gemeentelijke begraafplaatsen

GALMAARDEN - In de komende jaren worden de Galmaardse begraafplaatsen heringericht.

In 2007 werd na een gemeenteraadsbesluit overgegaan tot gedeeltelijke verwijdering van graftekens op het kerkhof van Tollembeek aangezien de grafrust van 10 jaar geruime tijd was verstreken en er nood was aan bijkomende begraafplaatsen voor begraving in grafkelders. Deze ontruiming werd reeds uitgevoerd.

In 2011 werd een gelijkaardig besluit getroffen voor de begraafplaatsen van Galmaarden en Vollezele. Daarbij werd geopteerd voor een gefaseerde aanpak. Voor Galmaarden ging al een deel van de ontruimingen door (park II), voor de volgende fase (park III) wordt de aankondiging voorzien in 2016. Voor de nieuwe begraafplaats van Vollezele besliste het schepencollege recent om een deel van de begraafplaats te ontruimen met een aankondiging op 1 juni 2015. Recent werd de oude begraafplaats rond de kerk van Vollezele heringericht.

Tijdens de gemeenteraad van 26 mei 2015 werd het besluit genomen om ook op de begraafplaatsen Tollembeek (aankondiging in 2015) en Herhout (aankondiging voorzien in 2017) ruimte te creëren, specifiek voor begravingen van asurnen (in volle grond, in urnenkelders en in columbariumnissen). Deze vorm van begraven wordt immers steeds meer toegepast.

Alle werken op het terrein gaan pas van start na een aankondiging ter plaatse gedurende een termijn van minimaal 1 jaar.

Er zal bij het verdere beheer van de begraafplaatsen, naast het vrijmaken van plaats voor urnes, ook rekening moeten gehouden worden met het pesticidenreductieplan. Om die reden zal ook de columbariummuur en de strooiweide op de begraafplaats van Galmaarden overgebracht worden van park III (rechts) naar het centrale park II zodat alle vormen van begrafenissen verbonden aan crematie op park II kunnen aansluiten en de grafkelders verder kunnen aansluiten op park III.

“Grafzerken en gedenktekens verwijderen is absoluut geen aangename beslissing, maar wel noodzakelijk. Het gemeentebestuur zal voor de overledenen van wie de zerken verwijderd worden een blijvende herinnering aan brengen. Dit zal gebeuren in de vorm van een gedenkmonument op de betrokken begraafplaatsen.”

Voor vragen en opmerkingen kunt u tijdens de periodes van bekendmaking terecht bij de dienst burgerlijke stand tijdens de kantooruren. Info: 054/59 61 76 of e-mail cindy.goossens@galmaarden.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?