Galmaarden en Herne gaan kunstgrasvelden aanleggen

Het gemeentebestuur van Galmaarden heeft in zijn beleidsnota verschillende prioriteiten vooropgesteld, waaronder ook de beleidsprioriteit ‘inventariseren van sportinfrastructuur en het efficiënt gebruik hiervan’.

“In het kader hiervan heeft de bestuursploeg beslist om in de begroting van 2017 het bedrag van 423.500 € in te schrijven voor de aanleg van een synthetisch plein. De eerste gesprekken met de voetbalclubs dateren al van 2015 om het gebruik van de huidige sportinfrastructuur te optimaliseren”, zegt schepen Ludo Persoons. “Omwille van het groeiend aantal jeugdploegen in onze gemeente, hebben we beslist om in eerste instantie de pleinen in Tollembeek en Vollezele te gebruiken om trainingen te kunnen laten doorgaan in de winterperiode.”

Tijdens de gesprekken met de clubs kwam ook de nood aan een synthetisch veld naar voren. Na een informatieronde over de kwaliteit, het gebruik en de kostprijs heeft de CD&V-fractie beslist om te investeren in een synthetisch veld. “We zijn ervan overtuigd dat wij hierdoor jonge mensen in onze gemeente en bij hun geliefkoosde club kunnen houden.  “Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen ook heel belangrijk”, zegt Galmaards schepen van sport Ludo Persoons.

De schepen benadrukt dat het veld niet alleen door de voetbalclubs zal kunnen gebruikt worden maar ook voor andere sportactiviteiten zoals sportdagen, sportkampen en dergelijke. Ook de gemeentelijke basisscholen kunnen er sportactiviteiten organiseren en hun aanbod vergroten om de kinderen meer te laten bewegen onder het motto ‘bewegen is gezond’.

Op de gemeenteraad van 27 december zal dit voorgelegd worden en om goedkeuring gevraagd worden aan de raadsleden. “Wij gaan ook de mogelijkheid onderzoeken om aanspraak te kunnen maken op een subsidie. Deze investering is zeker niet de laatste van het beleid en de toekomstvisie van het CD&V bestuur. We blijven verder werken aan ons programma 2013-2018 en zo zullen we de komende jaren blijven inzetten op oa. sport zodat zo veel mogelijk verenigingen aan hun trekken komen om hun geliefkoosde hobby te kunnen uitoefenen.”, aldus Ludo Persoons.

HERNE

De gemeenten Galmaarden en Herne willen samen een aanbesteding uitschrijven om de beste voorwaarden en kwaliteit te kunnen krijgen. Herne wil het tweede terrein van FC Herne als kunstgrasterrein laten aanleggen. “Dat terrein ligt er in de zomer stofferig en in de winter modderig bij. We willen een deel door de voetbalclub laten financieren. Het bestuur van de voetbalclub contacteerde zelf al een aantal leveranciers en de kosten zouden tussen de 350.000 en de 450.000 € liggen. We hebben alvast 200.000 € ingeschreven op de begroting 2017”, vertelt schepen van financiën Lieven Snoeck.  De werken zullen waarschijnlijk eind 2017 kunnen beginnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?