Galmaarden biedt platform aan voor kunstenaars

De gemeente Galmaarden wil in samenspraak met de cultuurraad en het OCMW  lokale kunstenaars graag een platform aanbieden om kunstwerken tentoon te stellen in de eigen gemeente zodat de Galmaardse bevolking kennis kan maken met hun werk.

Om deze doelstelling te realiseren werden in de meerjarenplanning 2014-2019 twee acties opgenomen. Er wordt mogelijkheid geboden om permanente en wisselende exposities in openbare gebouwen als gemeentehuis en OCMW te laten doorgaan. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om tweejaarlijks een tentoonstelling bij de kunstenaar thuis te organiseren en dit gekoppeld aan een toeristische activiteit.

Beide projecten lopen nu al geruime tijd en helaas moet men vaststellen dat de interesse vanuit de lokale kunstenaars beperkt is. Om mee de schouders onder deze projecten te zetten en de interesse en engagement van de plaatselijke kunstenaars nog wat aan te wakkeren willen wij hier graag over berichten.

Wil je deze acties mee verder uitbouwen? Laat dan jouw mening weten via Sylvie.leblicq@galmaarden.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?