‘Franstalige Rodenaren kregen valse kiesbrief in bus’

SINT-GENESIUS-RODE - Een heel aantal Franstalige inwoners van Sint-Genesius-Rode heeft gisterenochtend een Franse oproepingsbrief in de bus grekegen. Parlementslid Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het valse exemplaren zijn, en beraadt zich over juridische stappen.

De oproepingsbrieven in faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode zorgen al een tweetal weken voor communautaire twisten. Begin vorige week besliste de Franstalige meerderheid in de gemeenteraard om evenveel Franstalige als Nederlandstalige kiesbrieven te laten drukken, met de veronderstelde bedoeling om de Franstalige inwoners meteen een oproepingsbrief in het Frans toe sturen. Volgens de omzendbrief-Peeters kan dat echter alleen maar als de Franstaligen daar expliciet om vragen. De meerderheid probeerde de kieswet nog te omzeilen door aan negen raadsleden de bevoegdheid te geven om de brieven op te sturen, maar Vlaams minister Bourgeois stak daar een stokje voor en vernietigde de beslissing. De provinciegouverneur had intussen ook al de opdracht gekregen om de (Nederlandstalige) brieven zelf te verzejdejMaar nu blijken er dus toch om onduidelijke reden Franstalige kiesbrieven in omloop te zijn. Gisteren zaten die in de brievenbus van de meeste Franstalige Rodenaren. ‘Volgens de gemeentesecretaris gaat het niet om de oproepingsbrieven die door de negen gemeenteraadsleden zouden worden verstuurd. Die zouden in de gemeentekluis liggen. Dat maakt dus dat iemand eigen oproepingsbrieven heeft laten drukken’, zegt Weyts. ‘Dit gaat dus om schriftvervalsing, waarbij de verzenders zich valselijk uitgeven voor de gemeentesecretaris.’

Over de identiteit van de verzenders, heeft Weyts een vermoeden. ‘Enkel Franstalige inwoners hebben de brief gekregen, wat betekent dat de verzenders toegang hebben tot de registers waar de taalvoorkeur van elke inwoner wordt bijgehouden. Het kan dus niet anders dat de verzenders banden hebben met de Franstalige meerderheid van Rode.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?