Fractie N-VA – Lennik Kwadraat breekt uit noodzaak met traditie

Traditiegetrouw wordt er in Lennik in de maand voor de verkiezingen geen gemeenteraad meer gehouden. Maar daar komt maandag een einde aan door een extra gemeenteraad, samengeroepen op vraag van N-VA - Lennik Kwadraat.

"De feiten die zich recent afspeelden zijn zodanig erg dat we noodgedwongen met deze traditie moeten breken", klinkt het bij N-VA - Lennik Kwadraat. "Vooreerst werd een begrotingswijziging, gestemd door de meerderheid, vernietigd door de gouverneur. Binnen een termijn van 60 dagen dient het college ofwel het geschorste besluit in te trekken, gemotiveerd te rechtvaardigen of aan te passen." [Archief : Gouverneur schorst Lennikse gemeentelijke budgetwijziging 2018]

"Door deze nietigverklaring krijgen sommige verenigingen geen goedkope lening meer van de gemeente, wetende dat sommige sportverenigingen reeds contracten hebben aangegaan en hierdoor in de problemen gaan komen. Deze actie werd gepromoot door de meerderheid waardoor sportverenigingen de deur op de neus krijgen. Men wou dit punt ingevolge de schorsing nu overhevelen tot na de verkiezingen." [Archief : Lennik biedt sportclubs renteloze lening aan]

Verder werden nog enkele andere punten op de agenda gezet waaronder eentje aangaande ruimtelijke ordening. "Het loopt qua regelgeving op stedenbouwkundig totaal verkeerd af", klinkt het bij N-VA Lennik Kwadraat. "Voorheen werd er door de vorige gemeentebesturen op gelet dat bij verkavelingen de bouwgronden tenminste 5 are groot waren zodat we de open ruimte konden blijven behouden. Plotseling blijkt men hier, ogenschijnlijk zonder enige reden, van af te wijken. Indien men de zaak nader bekijkt, blijken er persoonlijke redenen van één van de schepenen op te duiken."

Bij de meerderheid betreuren ze de gang van zaken en spreken ze over een verkiezingsstunt. Het college maakt van de gelegenheid dan weer wel gebruik om zelf de budgetwijziging op de agenda te plaatsen.

De volledige agenda van maandag 24 september :

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25-06-2018

2. Financiën – Budgetwijziging nr.1_2 2018 – Vaststelling
 
Agenda op voorstel van 8 gemeenteraadsleden
overeenkomstig art. 20, al. 2 van het Gemeentedecreet en art. 1 & 3,1° van het Huishoudelijk Reglement :
 
Punt ingediend door raadslid Christel O :
3. Financiën – Budgetwijziging nr. 1 2018 - Schorsing
 
Punten ingediend door raadslid Geert De Cuyper :
4. Ruimtelijke Ordening – Verkavelingen: opsplitsing
5. Voetpaden – Aanleg/ heraanleg te Sint-Martens-Lennik
6. Gebouwen – Herinrichting gemeentehuis
7. Openbare werken – Herinrichting marktplein
 
Punt ingediend door Erik O :
8. Deontologie – Gebruik van middelen van derden
 
9. Varia


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?