Foutparkeerders opgepast

Het is soms een drukke bedoening in de dichtbevolkte wijken en winkelbuurten van de zone Zennevallei. Eén van de grote ergernissen bij bewoners en passanten is het hinderlijk parkeren.

 Voertuigen die voor de oprit staan van een woning, of halvelings geparkeerd op het voet- of fietspad, voertuigen die dagen tot zelfs wekenlang hinderlijk geparkeerd staan, … zorgen voor heel wat frustraties. Maar erger nog, het kan zelfs gevaarlijk zijn omdat het zicht op de baan en de doorgang worden belemmerd. 

 De politiezone Zennevallei wil hier iets aan doen en wil inwoners zeker gehoor geven. Samen met de gemeenschapswachten en agenten van stad en gemeente wil de zone waken over een fair parkeerbeleid. Ook zal er worden gewaakt over het toepassen van de regels in de blauwe zones. Gebruik de parkeerschijf en leg deze goed in het zicht. Misbruiken worden ook stevig beboet.

Best parkeert u dus uw wagen steeds correct en volgens de afspraken en opgegeven verkeersborden.  U ontloopt zo niet alleen een boete, maar stemt daarmee ook de buurtbewoners uiterst tevreden. 

 Parkeren in de blauwe zone

In de blauwe zone moet je dus parkeren met je parkeerschijf. De blauwe zone kan je herkennen aan het verkeersbord E9a met afbeelding van een parkeerschijf. Deze staan altijd goed aangegeven. De parkeerschijf wordt achter de voorruit gelegd. Zorg dat deze steeds goed zichtbaar is. Op de schijf geef je het uur aan op het streepje dat volgt op het tijdstip van de aankomst. Je hebt dan recht op twee uur parkeren vanaf het tijdstip dat door de pijl wordt aangeduid. Tenzij het verkeersbord het anders aangeeft, dan geldt de duur dat wordt aangegeven op het verkeersbord. Het verkeersreglement bepaalt dat je de parkeerplaats moet vrijmaken op het einde van de toegelaten parkeerduur. Het is dus verboden om het aankomstuur te wijzigen of om een vervalste schijf te gebruiken. Ook hier worden extra controles op gevoerd. In de zone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) worden de controles uitgevoerd door de politiediensten, door gemeenschapswachten of agenten van politie.

Opgelet: op de voorkant van de schijf mag geen publiciteit vermeld staan!


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?